Vanliga frågor/FAQ

Här hittar du svar på vanliga frågor om att studera på Newmaninstitutet.

Antagning

När ska anmälan till kurserna senast skickas in?
För höstterminen: 15 oktober, för vårterminen: 15 april

Var ansöker jag?
På den allmänna sidan för ansökningar: Antagning.se

Vilka är behörighetskraven?
Fristående kurser kräver grundläggande behörighet, medan program kräver särskild behörighet, områdesbehörighet A1 eller motsvarande. Vissa kurser har specifika förkunskapskrav; se respektive kursplan eller kontakta studierektor. För mer information om olika typer av behörighet, se Antagning.se.

Måste jag vara katolik för att läsa hos er? 
Nej, det måste du inte. Institutets utbildning och kurser vänder sig till alla intresserade.

Finns det en övre åldersgräns för att bli antagen? 
Nej, alla är välkomna.

Om kurserna

När läggs kursplaner ut?
De finns på denna webbplats senast 3 veckor före kursstart. Observera att kursplaner, inklusive litteraturlistor, kan revideras upp till en månad före kursstart.

Var hittar jag kursplanerna?
På sidan Kursplaner.

Hur mycket undervisning ingår i kursen?  
En kurs omfattar oftast 32 timmar. Det brukar innebära cirka 4 timmars lokal undervisning per vecka.

Hur går tentamen till?
Examineringen är beskriven i kursplanen och läraren upplyser mer om denna.

CSN, intyg etc

Hur sker rapporteringen till CSN?
Så fort du är registrerad på kursen lämnas uppgiften vidare till CSN. När du registrerar dig på kursen via vår kursportal Moodle registrerar vi hos CSN att du studerar hos oss. När kursledaren rapporterar betyg efter godkänd kurs registrerar kursadministratören detta hos CSN. Dessa registreringar sker inom cirka en vecka.

Hur registreras mina poäng i Ladok?
Newmaninstitutet inte är anslutet till Ladok. Kontakta kursadministratören och be om ett studieintyg. Detta laddar du sedan själv upp på Antagning.se.

Hur gör jag för att få ett registreringsintyg/studieintyg? 
Kontakta kursadministratören.

Examen

När kan jag tillgodoräkna kurser från andra lärosäten? 
För att eventuellt få kurser tillgodoräknade i examen från annat lärosäte måste du vara registrerad som programstudent vid Newmaninstitutet och vara helt klar med A-kursen. Kurser som ska tillgodoräknas ersätter liknande kurser vid Newmaninstitutet och måste därför styrkas med kursplaner etc. Vid frågor kontakta studierektor.

Vad är skillnaden mellan en kandidatexamen i teologi/filosofi och en kandidatexamen med teologi/filosofi som huvudområde? 
En kandidatexamen i teologi eller filosofi är en examen (à 180 hp) som till största del omfattar just filosofi respektive teologi. En kandidatexamen med teologi som huvudområde eller filosofi som huvudområde (à 180 hp) omfattar som minst 90 hp teologi respektive filosofi och måste kombineras med minst 30 hp av ett annat ämne än huvudämnet.

Support

Jag kommer inte in i Moodle, hur gör jag?
Du hittar instruktioner på sidan Kursportalen. Vid problem kontakta Mathias Nygaard.

Kurslitteraturen

Var köper jag kurslitteraturen?
Förslagsvis på Katolsk bokhandeln, Adlibris, Bokus, Amazon m.fl.

Kan jag låna böcker i ert bibliotek? 
Nej, vi lånar inte ut böcker. Det är endast ett referensbibliotek, men du kan sitta i biblioteket och studera. All kurslitteratur finns i biblioteket.