Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle

Newmaninstitutet arrangerar tillsammans med Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet och Folkuniversitetet "Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle". Det är en föreläsningsserie för respektfulla, nyfikna och utforskande samtal om filosofiska, teologiska och existentiella frågor.

Exempel på frågor som tas upp är: Vilken betydelse har religionen i dagens samhälle? Hur kan vi förstå relationen mellan religion och naturvetenskap? Finns det argument för Guds existens? Vad har filosofisk reflektion för relevans för individen och samhället?

Syftet med föreläsningsserien är att göra akademisk forskning inom teologi, filosofi och religionsvetenskap tillgänglig för en intresserad allmänhet. Föreläsningarna är öppna för alla och kräver ingen föranmälan.

Se även Mötesplats ljudarkiv för ljudinspelade föredrag och tidigare program.

Facebook-sida: http://www.facebook.com/motesplatser

Organisatör: Christoffer Skogholt

Program hösten 2021

The Compatibility of Evolution and Design: A Philosophical Analysis

Måndag 27 september online (Följ evenemanget på Zoom via denna länk.)
Talare: Erkki Vesa Rope Kojonen, doktor i religionsfilosofi vid Helsingfors universitet

Föredraget är på engelska och presenteras här på engelska:

At the end of the last century and the beginning of this a movement known as "Intelligent Design" garnered a lot of attention. The core idea of the Intelligent Design-movement is that evolutionary theory cannot explain certain complex features of some biological organisms. Instead these features must, the movement argues, be the result of direct design, rather than the product of a gradual evolutionary process. The Intelligent Design-thesis is thus incompatible with an affirmation of the explanatory sufficiency of evolutionary theory.

In this talk Erkki Vesa Rope Kojonen, a post-doctoral philosopher of religion from Helsinki University presents the argument in his latest book The Compatibility of Evolution and Design where Kojonen argues that there are other notions of design which do not depend upon a claimed insufficiency of evolutionary theory to explain the features of biological organisms. Kojonen’s argument is that it is possible to affirm design as a philosophical interpretation of evolution, rather than as a quasi-scientific substitute for evolutionary theory.

Offer: en antropologisk och teologisk analys

Måndag 1 november 19.00, Newmaninstitutets aula
Talare: Clemens Cavallin
, fil dr och docent vid Göteborgs universitet

Att offra djur, växter, föremål, och ibland till och med människor, till gudarna har förekommit i de flesta historiska kulturer vi känner till. Även i den förkristna judiska religionen var offer helt centrala, något som kristendomen ärvde. De tidiga kristna förstod Kristi korsoffer som det offer vilket fullkomnade de många judiska djuroffren.

I denna introduktion till offret förenas ett brett perspektiv på olika kulturer, teorier om religion och ritualer med ett fokus på kristna tankar om offret. Den grundläggande tesen är att offerbruk speglar en djupt liggande disposition hos människan som tar sig olika uttryck men inte försvinner. Därmed är det avgörande för varje försök till civilisation hur man hanterar offrets logik. Vem offrar vad för vem?

Clemens Cavallin är filosofie doktor och docent i religionshistoria vid Göteborgs universitet och försteamanuens vid Norduniversitet i Norge. Detta föredrag bygger på Cavallins nyutkomna bok En kort introduktion till offer (Veritas förlag, 2021).

OBS: NY TID! Evigt liv hos hos Karl Rahner och Martin Hägglund

Måndag 20 december 19.00, Newmaninstitutets aula.
Talare: Philip Geister, doktor i systematisk teologi samt rektor för Newmaninstitutet
Erik Åkerlund, doktor i filosofi och lektor på Newmaninstitutet.

Den svenske filosofen och litteraturprofessorn Martin Hägglund har i sin uppmärksammade bok Vårt enda liv drivit tesen att ett liv efter döden inte är önskvärt. Tvärtom innebär en sådan föreställning, menar Hägglund, att vårt nuvarande ("enda") liv blir meningslöst.

Men hur ser egentligen kristna tänkare på det eviga livet? I detta föredrag presenteras och kontrasteras Martin Hägglunds analys med den katolske teologen Karl Rahners (1904-1984) teologi kring det eviga livet. Finns det ett annat sätt att förstå relationen mellan det eviga och det timliga än det som Hägglunds analys utgår ifrån?

Denna kväll ger Erik Åkerlund en introduktion till Martin Hägglunds resonemang och Philip Geister till Karl Ranhers tänkande. Därefter följer ett samtal om vad Karl Rahner eventuellt skulle ha haft att säga angående Martin Hägglunds kritik.

Philip Geister är rektor för Newmaninstitutet och doktor i systematisk teologi vid Uppsala universitet. Geisters avhandling behandlade Karl Rahners eskatologi.
Erik Åkerlund är doktor i filosofi och lektor på Newmaninstitutet.