Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle

Newmaninstitutet arrangerar tillsammans med Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet och Folkuniversitetet "Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle". Det är en föreläsningsserie för respektfulla, nyfikna och utforskande samtal om filosofiska, teologiska och existentiella frågor.

Exempel på frågor som tas upp är: Vilken betydelse har religionen i dagens samhälle? Hur kan vi förstå relationen mellan religion och naturvetenskap? Finns det argument för Guds existens? Vad har filosofisk reflektion för relevans för individen och samhället?

Syftet med föreläsningsserien är att göra akademisk forskning inom teologi, filosofi och religionsvetenskap tillgänglig för en intresserad allmänhet. Föreläsningarna är öppna för alla och kräver ingen föranmälan.

Se även Mötesplats ljudarkiv för ljudinspelade föredrag och tidigare program.

Facebook-sida: http://www.facebook.com/motesplatser

Organisatör: Christoffer SkogholtProgram hösten 2022

Måndag 3 oktober kl. 19, Ihresalen, Uppsala universitet

"Gud va' kul! Om humor, religion och regisserad Instagram-lycka"

Vi lever i en tid av aldrig tidigare sett utbud på underhållning. Samtidigt finns en tendens att underhållningen blir förströelse eller tidsfördriv snarare än något som berör oss. Förströelse behöver vi förstås ibland men den gör oss uttråkade i längden. Barnets lek, däremot, kännetecknas av en nästan fullständig närvaro. Barnet går upp i leken, ”konsumeras av den” medan förströelsen är något vi konsumerar – utan att bli mättade.

Den här kvällen bjuder på tre inledande föredrag på 15 minuter vardera, från Pia Johansson (komiker och skådespelare), Ola Sigurdson (professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet) och Fredrik Heiding (doktor i teologi och lektor vid Newmaninstitutet) kring skratt, lek och humor ur ett personligt, filosofiskt och teologiskt perspektiv. 

En tematik både i Ola Sigurdsons bok Gudomliga komedier: om humor, subjektivitet och transcendens och i Fredrik Heidings bok Lek, för Guds skull! är att lek och skratt innebär en slags kontrollförlust. Men den glädje som vi visar upp, den ”performativa lyckan” i sociala medier, kännetecknas tvärtom av just kontroll: vi visar upp en regisserad bild av hur lyckliga (eller lyckade) vi är. Hur kan vi återfinna ett mer lekfullt förhållningssätt till glädje och lycka? Ett förhållningssätt där allvar, mörker och glädje inte är motsatsord och där vi leker tillsammans, snarare än visar upp oss för varandra?

Pia Johansson är en välkänd skådespelare och komiker som vi sett mycket i TV-programmet ”Parlamentet” och hört i radioprogrammet ”På minuten”. Pia var länge var en del av Stockholms stadsteaters fasta ensemble innan hon 2013 sa upp sig för att frilansa på heltid och har sedan dess bland annat arbetat med matlagningsprogrammet ”Halv åtta hos mig”. Pia Johansson medverkar också tillsammans med Fredrik Heiding i kursen ”Skratt, lek och glädje” som ges på Newmaninstitutet. 

Ola Sigurdson är professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet och kom under 2021 ut med trebandsverket Gudomliga komedier: humor, subjektivitet och transcendens. I detta verk ger Sigurdson både en genomgång av humorns idéhistoria samt reflekterar filosofiskt över vad för slags varelse människan behöver vara för att kunna uppfatta något som roligt. Denna förmåga kan visa sig vara mer filosofiskt och teologiskt signifikant än vad vi kanske tror.

Fredrik Heiding är doktor i praktisk teologi från Oxford University och lektor i teologi vid Newmaninstitutet. I sin bok Lek, för Guds skull! reflekterar Heiding över vad det säger om människan och om Gud att hon (som sägs vara Guds avbild) kan beskrivas som ”den lekande människan”: homo ludens. Vad är egentligen lek, och hur relaterar leken till Gud? 

OBS! Evenemanget hålls denna gång i Ihresalen, Thunbergsvägen 3H.

Måndag 31 oktober kl. 19, Newmaninstitutets aula, Slottsgränd 6

Det fallna imperiet: Ryssland och väst under Vladimir Putin

Martin Kraghs föreläsning den 31 oktober är inställd pga av sjukdom. Vi återkommer med nytt datum för detta evenemang.

Vilken ideologi är det som vägleder Vladimir Putins agerande och berättelse om Ryssland och dess relation till omvärlden? Hur ser relationen ut mellan Putins ideologi och den ryska historien?

Den 24 februari 2022 markerar en ny ordning för Europa. Vladimir Putin introducerade sin linje under en säkerhetskonferens i München 2007 och etablerade den med kriget i Georgien 2008 och annekteringen av Krimhalvön 2014. Med invasionen i Ukraina har han korsat Rubicon.

Martin Kragh tar i denna föreläsning ett helhetsgrepp om Vladimir Putin och den ryska historien, från Tsarrysslands fall till Sovjetunionens upplösning och det postsovjetiska Ryssland. Kragh kom under 2022 ut med boken Det fallna imperiet: Ryssland och väst under Vladimir Putin (FriTanke).

Martin Kragh är ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm och docent vid Uppsala universitet. Kragh arbetar nu som programchef på Centrum för Östeuropastudier och forskare vid Utrikespolitiska institutet. Kragh presenteras närmare här.