Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle

Newmaninstitutet arrangerar tillsammans med Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet och Folkuniversitetet ”Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle”. Det är en föreläsningsserie för respektfulla, nyfikna och utforskande samtal om filosofiska, teologiska och existentiella frågor.

Exempel på frågor som tas upp är: Vilken betydelse har religionen i dagens samhälle? Hur kan vi förstå relationen mellan religion och naturvetenskap? Finns det argument för Guds existens? Vad har filosofisk reflektion för relevans för individen och samhället?

Syftet med föreläsningsserien är att göra akademisk forskning inom teologi, filosofi och religionsvetenskap tillgänglig för en intresserad allmänhet. Föreläsningarna är öppna för alla och kräver ingen föranmälan.

Facebook-sida: http://www.facebook.com/motesplatser

Organisatör: Christoffer Skogholt

Program för hösten 2020

Föreläsningarna äger rum via Zoom och Zoom-länkar presenteras här i god tid inför evenemangen.

Skratt och lek som motkultur: ryska perspektiv

Måndag 28 september 19.00 via Zoom, https://us02web.zoom.us/j/81198279249
Föreläsare: Helena Bodin, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet samt ansvarig för teologiska kulturstudier vid Newmaninstitutet.

Skratt har i många samhällen fungerat både som en ventil för att stå ut med och som en form av motstånd mot den rådande ordningen. I denna föreläsning bearbetas hur skratt och lek fungerat på detta sätt i rysk kultur, som bland annat innehåller traditionen med ”heliga dårar”. Två ryska tänkare, Michail Bachtin (1895–1975) och Jurij Lotman (1922–1993), gav oss under förra århundradet nya perspektiv på skratt och lek som motkultur.

Den här föreläsningen tar i deras efterföljd upp skrattet som frigörelse och leken som frizon, medeltidens folkliga skrattkultur och dårarnas fest, den groteska kroppen som är ständigt rörlig och föränderlig. Det handlar om ett ”på låtsas” som såväl heliga dårar som barn ägnar sig åt, om en motkultur som använder sig av konstnärliga former på institutionella arenor.

Är livets mening beroende på dess ändlighet?

Måndag 30 november kl. 19.00 via Zoom. Ett samtal mellan Mårten Björk och Martin Hägglund utifrån boken This Life.

Filosofen och litteraturvetaren Martin Hägglunds bok This Life, på svenska Vårt enda liv: sekulär tro och andlig frihet har väckt debatt. Detsamma gjorde hans Sommarprat, se inlägg på Signum.

Utförligare presentation kommer.

Se tidigare program