HÖGSKOLA FÖR TEOLOGI, FILOSOFI OCH KULTUR

Sök
Stäng denna sökruta.

Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle

Newmaninstitutet arrangerar tillsammans med Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet och Folkuniversitetet ”Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle”. Det är en föreläsningsserie för respektfulla, nyfikna och utforskande samtal om filosofiska, teologiska och existentiella frågor.

Exempel på frågor som tas upp är: Vilken betydelse har religionen i dagens samhälle? Hur kan vi förstå relationen mellan religion och naturvetenskap? Finns det argument för Guds existens? Vad har filosofisk reflektion för relevans för individen och samhället?

Syftet med föreläsningsserien är att göra akademisk forskning inom teologi, filosofi och religionsvetenskap tillgänglig för en intresserad allmänhet. Föreläsningarna är öppna för alla och kräver ingen föranmälan.

Se även Mötesplats ljudarkiv för ljudinspelade föredrag och tidigare program.

Facebook-sida: http://www.facebook.com/motesplatser

Organisatör: Christoffer Skogholt

Program våren 2024

Tisdag 13 februari, kl. 19. Engelska parken, Hus 22, Sal: 22-0031 (Lokalen ligger direkt till höger när man kommer in i hus 22, som är det nybyggda huset som huserar Humanistiska teatern)

Föredraget ges på engelska av Professor Winfried Löffler, Universität Innsbruck, Österrike

World-view beliefs, scientific beliefs, and their rationality criteria

There are two extreme interpretations of world-view beliefs: 

Some see them as quasi-scientific (which often ends up in taking them as irrational, since poorly backed), others regard them as completely alien to scientific beliefs (which raises the question whether they are “beliefs” at all, and not rather something else, e.g. expressions of attitudes or moral/aesthetic preferences). 

The presentation proposes a middle path: I argue that scientific and world-view beliefs share 4 very general criteria of rationality, but the specific applications of these criteria may differ here and there.

World-view beliefs are hence not “provable” in a strict sense, but defendable as rational by good arguments. This view can also be applied to religious beliefs.

Read more on https://www.facebook.com/events/725455616233295

Winfried Löffler (*1965) holds degrees in philosophy, law and Catholic theology and is Associate Professor at the Department of Christian Philosophy at the University of Innsbruck / Austria. 

His research focuses on the intersection area between philosophy of science, logic and philosophy of religion. 
Main works: Einführung in die Religionsphilosophie (3rd edition 2019); Einführung in die Logik (2008). 
Website: https://www.uibk.ac.at/philtheol/loeffler

Måndag 4 mars, kl. 19.00. Newmaninstitutets aula, Slottsgränd 6

En Gud för de levande: ett samtal om eskatologi och hopp

Philip Geister S.J., rektor och lektor vid Newmaninstitutet, i samtal med Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet.

”Eskatologi” kallas den del av den kristna teologin som handlar om ”de yttersta tingen”: vad är det yttersta målet för, och därmed också karaktären på, historien och mitt eget liv?

Har historien ett mål? Är Gud rättvis? Vad händer med mig efter döden?

Är döden ögonblicket där Gud slutgiltigt utkräver ansvar av människan? Eller är döden framför allt ett befriande möte med Guds förlåtande kärlek?

Baserad på en analys av relevanta bibeltexter och i samtal med den kristna traditionen reflekterar Philip Geister i sin bok ”En Gud för de levande: en introduktion till kristen eskatologi” över den kristna trons svar på dessa frågor.

Denna kväll samtalar Philip Geister, rektor och lektor på Newmaninstitutet, om sin bok med Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Philip Geister är rektor vid Newmaninstitutet och disputerade 1996 vid Uppsala universitet på en avhandling om Karl Rahners (1904-1984) eskatologi. På Newmaninstitutet undervisar Geister i systematisk teologi, däribland eskatologi och kristologi samt om teologi i mötet med miljöfrågorna.

Ola Sigurdson är professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet och en produktiv författare. Sigurdson skriver ofta om ämnen i skärningspunkten mellan systematisk teologi och kontinental filosofi. Sigurdsons senaste monografi är Atmosfärer (Andersson Örn förlag 2023)