Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle

Newmaninstitutet arrangerar tillsammans med Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet och Folkuniversitetet "Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle". Det är en föreläsningsserie för respektfulla, nyfikna och utforskande samtal om filosofiska, teologiska och existentiella frågor.

Exempel på frågor som tas upp är: Vilken betydelse har religionen i dagens samhälle? Hur kan vi förstå relationen mellan religion och naturvetenskap? Finns det argument för Guds existens? Vad har filosofisk reflektion för relevans för individen och samhället?

Syftet med föreläsningsserien är att göra akademisk forskning inom teologi, filosofi och religionsvetenskap tillgänglig för en intresserad allmänhet. Föreläsningarna är öppna för alla och kräver ingen föranmälan.

Se även Mötesplats ljudarkiv för ljudinspelade föredrag och tidigare program.

Facebook-sida: http://www.facebook.com/motesplatser

Organisatör: Christoffer Skogholt

Program

Föreläsningarna äger för närvarande rum via Zoom.

Kan vi nå bortom polariseringen?

Deltagare: Lovisa Bergdahl, Lars Trägårdh, John Sjögren

Måndag 17 maj kl. 19.00

Via Zoom: https://us02web.zoom.us/j/83501761307?pwd=QzVpc0tDRWZ3cFh5c2xMYVN3WC9wUT09

Att det finns en tendens till osund polarisering i västerländska samhällen verkar de flesta överens om.

Denna kväll får vi lyssna till tre olika ingångar till fenomenet:

- en ingång som introduceras av Lovisa Bergdahl och som kretsar kring kvaliteten på det offentliga och mellanmänskliga samtalet.

- en ingång som introduceras av Lars Trägårdh och som mer fokuserar på sociala klyftor: är polariseringen mer en fråga om ekonomi än kultur?

- en ingång som introduceras av John Sjögren och som tar upp frågan om huruvida det sekulära tänkandet har tillräckliga resurser för att ge rum för en gemensam identitet bortom alla sociala grupptillhörigheter som skiljer oss åt.

Deltagarna

Lovisa Bergdahl är lektor och docent i pedagogik vid Södertörns högskola och har bland annat forskat om skolans uppdrag att forma "gemensamhet" och härbärgera skillnader i ett pluralistiskt samhälle, Bergdahl har återkommande skrivit om förutsättningarna för det offentliga samtalet i bland annat Signum.

Lars Trägårdh är professor i historia vid Ersta Sköndal och forskar bland annat om polarisering och social tillit.

John Sjögren är författare och kulturskribent, bland annat i Svenska Dagbladet och Signum.

Ingångar till diskussionen

Så här beskriver de själva sina ingångar lite fylligare:

Lovisa Bergdahl: "Vilka är förutsättningarna och hindren för att ett djupare samtal om sådant som verkligen angår oss ska kunna äga rum? Vad händer med orden i polariseringen och vilka samtals- och debattformer behöver utvecklas?

Ja, hur hänger form och innehåll ihop?

Kan andra former möjliggöra andra innehåll? Det här är frågor jag vill försöka adressera och som jag gärna samtalar med er andra om."

Lars Trägårdh har en mer strukturell eller "materiell" ingång till frågan om polarisering:

"Jag tänkte utgå ifrån relationen retorik/praktik. I vilken mån måste diskussionen om polarisering i det offentliga, politiska samtalet – som ju ofta förs i en moraliserande och upprörd ton – läggas vid sidan en stund för att fokusera på de materiella förändringar som underminerat upplevelsen av en gemensam verklighet, lika villkor och förutsättningar."

John Sjögren närmar sig temat med mångfald, polarisering och gemenskap från ett mer existensfilosofiskt och metafysiskt perspektiv:

"Går det att hitta en väg ut ur polariseringen i ett strikt sekulariserat samhälle?

Nästan alla kulturer har historiskt sett haft en föreställning om en transcendent verklighet, en Gud, en samlande enhet som binder samman all världens mångfald. Är det inte när vi släpper idén att vi har ett gemensamt ursprung utanför oss själva, något som på det djupaste planet förenar oss med varandra, som polarisering uppstår?" 


Gud: Jakten. Om existentiell svindel i det 21:a århundrandet

Måndag 8 mars kl. 19.00 via Zoom. Länk: https://us02web.zoom.us/j/81167505839?pwd=SWplYWZTQ0hSaC9XMXVxa2Jabk5Rdz09

Välkommen till en föreläsning med Joel Halldorf, där han utifrån sin nya bok Gud: Jakten. Existentiell svindel i det tjugoförsta århundradet ser på samtiden med teologiska glasögon och svarar på frågan vad man upptäcker då som man annars inte ser.

Joel Halldorf är lektor i kyrkohistoria vid Enskilda Högskolan i Stockholm, docent vid Uppsala universitet, samt skribent på Expressen.

Sverige kallas ibland för världens mest sekulariserade land, men sökandet efter det heliga finns som en underström också i det sekulära.

I Gud: Jakten undersöker teologen Joel Halldorf de religiösa dimensionerna av vår samtid i politik, konsumtion och religion. Han placerar sekulära fenomen sida vid sida med religiösa rörelser som amerikansk kristen höger, islam och pingstväckelse (t.ex. Knutbyförsamlingen) och menar att det inte är lika stor skillnad mellan det religiösa och sekulära som vi antar. När människor påstår att de avgudar en kändis eller att fotboll är deras religion, är det bara slentrianmässiga uttryck eller menar de faktiskt vad de säger?

Politik och odödlighet: från Augustinus till Martin Hägglund

Ett föredrag av teologen Mårten Björk

Måndag 8 februari 19.00 via Zoom. Länk: https://us02web.zoom.us/j/87314535590

I det här föredraget diskuterar teologen Mårten Björk förhållandet mellan politik och odödlighet, tid och evighet, med anknytning till bland annat Augustinus och Martin Hägglund.

Den svenske filosofen Martin Hägglund har i ett flertal böcker, senast i Vårt enda liv, hävdat att tron på odödlighet och evigt liv innebär en flykt från detta liv, en vägran att omfamna och värdera det ändliga liv som är vårt.

Men vad innebär odödlighet och evigt liv enligt de tänkare som Hägglund kritiserar, t.ex. Augustinus, och varför har frågan om odödlighet alltid varit en politisk fråga?

Föredraget bygger på artikeln "A World of Innumberable Inactivities: Martin Hägglund and the Economy of Non-Existence", en kritik av Hägglunds tänkande. Artikeln finns i Svensk Teologisk Kvartalstidskrift och kan laddas ner här.

Mårten Björk är doktor i teologi och research fellow vid Lunds universitet och Oxford University. Han disputerade 2018 på avhandlingen Life Outside Life: The Politics of Immortality, 1914–1945 och arbetar nu med en bok om odödlighet för förlaget Bloomsbury.