Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle

Newmaninstitutet arrangerar tillsammans med Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet och Folkuniversitetet ”Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle”. Det är en föreläsningsserie för respektfulla, nyfikna och utforskande samtal om filosofiska, teologiska och existentiella frågor.

Exempel på frågor som tas upp är: Vilken betydelse har religionen i dagens samhälle? Hur kan vi förstå relationen mellan religion och naturvetenskap? Finns det argument för Guds existens? Vad har filosofisk reflektion för relevans för individen och samhället?

Syftet med föreläsningsserien är att göra akademisk forskning inom teologi, filosofi och religionsvetenskap tillgänglig för en intresserad allmänhet. Föreläsningarna är öppna för alla och kräver ingen föranmälan.

Facebook-sida: http://www.facebook.com/motesplatser

Organisatör: Christoffer Skogholt

Program för våren 2021

Föreläsningarna äger rum via Zoom och Zoom-länkar presenteras här i god tid inför evenemangen.

Är livets mening beroende på dess ändlighet? Datum ej klart.

Ett samtal mellan Mårten Björk och Martin Hägglund utifrån boken This Life.

Filosofen och litteraturvetaren Martin Hägglunds bok This Life, på svenska Vårt enda liv: sekulär tro och andlig frihet har väckt debatt. Detsamma gjorde hans Sommarprat, se inlägg på Signum.

Se tidigare program