Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle

Newmaninstitutet arrangerar tillsammans med Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet och Folkuniversitetet ”Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle”. Det är en föreläsningsserie för respektfulla, nyfikna och utforskande samtal om filosofiska, teologiska och existentiella frågor.

Exempel på frågor som tas upp är: Vilken betydelse har religionen i dagens samhälle? Hur kan vi förstå relationen mellan religion och naturvetenskap? Finns det argument för Guds existens? Vad har filosofisk reflektion för relevans för individen och samhället?

Syftet med föreläsningsserien är att göra akademisk forskning inom teologi, filosofi och religionsvetenskap tillgänglig för en intresserad allmänhet. Föreläsningarna är öppna för alla och kräver ingen föranmälan.

Se även Mötesplats ljudarkiv för ljudinspelade föredrag och tidigare program.

Facebook-sida: http://www.facebook.com/motesplatser

Organisatör: Christoffer Skogholt

Program

Föreläsningarna äger för närvarande rum via Zoom.

Gud: Jakten. Om existentiell svindel i det 21:a århundrandet

Måndag 8 mars kl. 19.00 via Zoom. Länk: https://us02web.zoom.us/j/81167505839?pwd=SWplYWZTQ0hSaC9XMXVxa2Jabk5Rdz09

Välkommen till en föreläsning med Joel Halldorf, där han utifrån sin nya bok Gud: Jakten. Existentiell svindel i det tjugoförsta århundradet ser på samtiden med teologiska glasögon och svarar på frågan vad man upptäcker då som man annars inte ser.

Joel Halldorf är lektor i kyrkohistoria vid Enskilda Högskolan i Stockholm, docent vid Uppsala universitet, samt skribent på Expressen.

Sverige kallas ibland för världens mest sekulariserade land, men sökandet efter det heliga finns som en underström också i det sekulära.

I Gud: Jakten undersöker teologen Joel Halldorf de religiösa dimensionerna av vår samtid i politik, konsumtion och religion. Han placerar sekulära fenomen sida vid sida med religiösa rörelser som amerikansk kristen höger, islam och pingstväckelse (t.ex. Knutbyförsamlingen) och menar att det inte är lika stor skillnad mellan det religiösa och sekulära som vi antar. När människor påstår att de avgudar en kändis eller att fotboll är deras religion, är det bara slentrianmässiga uttryck eller menar de faktiskt vad de säger?

Politik och odödlighet: från Augustinus till Martin Hägglund

Ett föredrag av teologen Mårten Björk

Måndag 8 februari 19.00 via Zoom. Länk: https://us02web.zoom.us/j/87314535590

I det här föredraget diskuterar teologen Mårten Björk förhållandet mellan politik och odödlighet, tid och evighet, med anknytning till bland annat Augustinus och Martin Hägglund.

Den svenske filosofen Martin Hägglund har i ett flertal böcker, senast i Vårt enda liv, hävdat att tron på odödlighet och evigt liv innebär en flykt från detta liv, en vägran att omfamna och värdera det ändliga liv som är vårt.

Men vad innebär odödlighet och evigt liv enligt de tänkare som Hägglund kritiserar, t.ex. Augustinus, och varför har frågan om odödlighet alltid varit en politisk fråga?

Föredraget bygger på artikeln ”A World of Innumberable Inactivities: Martin Hägglund and the Economy of Non-Existence”, en kritik av Hägglunds tänkande. Artikeln finns i Svensk Teologisk Kvartalstidskrift och kan laddas ner här.

Mårten Björk är doktor i teologi och research fellow vid Lunds universitet och Oxford University. Han disputerade 2018 på avhandlingen Life Outside Life: The Politics of Immortality, 1914–1945 och arbetar nu med en bok om odödlighet för förlaget Bloomsbury.