Kursportalen Moodle

Vid Newmaninstitutet använder vi Moodle som kursportal. Här nedan kan du få en introduktion eller välja att logga in direkt.

Gå direkt till Moodle inloggning.

Introduktion

moodle32
På startsidan för newman.se finner du den klickbar symbolen för Moodle. Du kan också gå via moodle.newman.se.

Registrering

För att komma åt materialet på kursportalen för din kurs måste du ha ett konto i Moodle-systemet. Om du redan varit registrerad för en kurs loggar du in med samma användarnamn och lösenord som tidigare. Lösenordet kan återställas om du glömt det.

Skaffa dig ett konto genom att klicka på ”Starta nu genom att skapa ett nytt konto!” och följ anvisningarna. När du fått ditt konto bekräftat via e-post kan du logga in.

Hitta kursen

Enklaste sättet att hitta din kurs när du loggat in är att söka på kursnamnet i rutan ”Search Courses” i övre högra hörnet av sidan. När du väl är registrerad på kursen kommer den upp direkt när du loggat in.

Första gången: kursnyckel

Första gången du loggar in på en kurs fyller du också i den kursnyckel du fått av läraren.

Huvudsidan

När du loggat in kommer du till huvudsidan för din kurs.

Redigera dina personuppgifter i DELTAGARE, överst i menyn till vänster. Där kan du också skicka direktmeddelanden till läraren och övriga kursdeltagare. I mittenfältet finns allt tillgängligt kursmaterial.

FORUM är en plats där meddelanden kan ges till alla och diskussioner föras.Nyhetsforum används bara av läraren. I Allmänt forum kan alla skriva inlägg och diskutera.

I de olika rutorna i veckoschemat ligger inspelade föreläsningar, illustrationer, textmaterial osv. Där kan också finnas aktiviteter som alla ska delta i.

Inlämning av skriftliga uppgifter

Alla skriftliga uppgifter på Newmaninstitutets kurser lämnas in via ett system som heter Urkund, som utför plagiatkontroll. Uppgifterna skickas som bilaga (OBS.) till e-post till läraren på en adress av typen fornamn.efternamn.newman@analys.urkund.se  eller lämnas in direkt på kursportalen, om Urkund är aktivierat för inlämningsuppgiften. Fråga läraren om du är osäker.

Kursutvärdering

Efter avslutad kurs gör du alltid en kursutvärdering. Denna är en chans för dig att ge synpunkter på kursen, och en stor hjälp för Newmaninstitutet i det kontinuerliga arbetet med att förbättra och utveckla kurserna.

Får du problem med din inloggning, kontakta Mathias Nygaard.

banner3