Kandidatexamen med teologi som huvudområde 180 hp

Om programmet

I en kandidatexamen med teologi som huvudområde får du en grundläggande filosofisk skolning och gedigna teologiska kunskaper, samt gedigna kultur- och samhällsstudier. Målet är att du ska kunna betrakta den kristna trostraditionen med både inlevelse och kritisk distans, integrera dina teologiska kunskaper i dina vardagliga erfarenheter och tillämpa dem i relation till olika religiösa och filosofiska tankesystem. Därför ingår filosofi i Newmaninstitutets utbildningsprogram i teologi.

Vi erbjuder också våra studenter kunskap om kultur och förmåga att förstå hur tro och livsåskådning manifesteras i t.ex. konst, litteratur, film och musik.

I det här programmet ingår minst 90 hp teologi samt 90 hp inom andra ämnesområden varav minst 30 hp ska vara inom samma område. Du kan även lägga till kurser från andra lärosäten i denna examensform.

I början av utbildningen tilldelas du en mentor från Newmaninstitutet. Tillsammans med din mentor detaljplanerar du utbildningen och gör det urval bland valbara kurser som är mest lämpat för dig. Vissa kurser är obligatoriska i programmet.

Programmets omfattning

  • A-kursen, introduktion i filosofi och teologi 30 hp
  • Historisk och exegetisk teologi, minst 22,5 hp
  • Systematisk teologi, minst 15 hp
  • Teologiska kultur- och samhällsstudier, minst 7,5 hp
  • Examensarbete 15 hp
  • Valfria kurser (varav minst 30 hp inom samma område), 90 hp

Inom ramen är valfriheten stor. Som student får du möjlighet att successivt bredda och fördjupa dina kunskaper utifrån egna förutsättningar.

Programmet ges såväl lokalt på helfart som på halvdistans (med obligatoriska träffar i Uppsala) på halvfart.

Behörighet

För att antas till programmet krävs särskild behörighet, områdesbehörighet 1 eller motsvarande.

Utbildningsplan

Utbildningsplan halvdistans