HÖGSKOLA FÖR TEOLOGI, FILOSOFI OCH KULTUR

Sök
Stäng denna sökruta.

Kandidatexamen med teologi som huvudområde 180 hp

Om programmet

I en kandidatexamen med teologi som huvudområde får du en grundläggande filosofisk skolning och gedigna teologiska kunskaper, samt gedigna kultur- och samhällsstudier. Målet är att du ska kunna betrakta den kristna trostraditionen med både inlevelse och kritisk distans, integrera dina teologiska kunskaper i dina vardagliga erfarenheter och tillämpa dem i relation till olika religiösa och filosofiska tankesystem. Därför ingår filosofi i Newmaninstitutets utbildningsprogram i teologi.

Vi erbjuder också våra studenter kunskap om kultur och förmåga att förstå hur tro och livsåskådning manifesteras i t.ex. konst, litteratur, film och musik.

I det här programmet ingår minst 90 hp teologi samt 90 hp inom andra ämnesområden varav minst 30 hp ska vara inom samma område. Du kan även lägga till kurser från andra lärosäten i denna examensform.

Hjälp av en mentor

I början av utbildningen tilldelas du en mentor från Newmaninstitutet. Tillsammans med din mentor detaljplanerar du utbildningen och gör det urval bland valbara kurser som är mest lämpat för dig. Vissa kurser är obligatoriska i programmet, men inom ramen är valfriheten stor. Som student får du möjlighet att successivt bredda och fördjupa dina kunskaper utifrån egna förutsättningar.

Studietakt och plats

Programmet ges såväl lokalt på helfart som på halvdistans med obligatoriska träffar i Uppsala på halvfart.

Programmets omfattning

  • A-kursen, introduktion i filosofi och teologi 30 hp
  • Historisk och exegetisk teologi, minst 22,5 hp
  • Systematisk teologi, minst 15 hp
  • Teologiska kultur- och samhällsstudier, minst 7,5 hp
  • Examensarbete 15 hp
  • Valfria kurser (varav minst 30 hp inom samma område), 90 hp

Ansökan och behörighet

Ansökning till programmet och till kurserna görs via antagning.se.

För att antas till programmet krävs grundläggande behörighet samt särskild behörighet i historia 1b alternativt 1a1+1a2 eller motsvarande och samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2 eller motsvarande.

Utbildningsplan

Utbildningsplan halvdistans