Styrdokument

Styrdokument för Newmaninstitutet

Policydokument

Arbetsmiljö – och likabehandlingspolicy

Dataskyddspolicy

Kvalitetspolicy

Strategiska dokument

Anställningsordning

Arbetsordning

Strategisk plan för 2022–2024

Rutindokument

Disciplinstadga

Riktlinjer för antagning av docent

Riktlinjer för arbetsmiljöombud och studerandeskyddsombud

Riktlinjer för extern utvärdering

Riktlinjer för forskning

Riktlinjer för hantering av tillbud, förbättringsförslag, risker och avvikelser

Riktlinjer för kontinuerlig och strategisk ledning

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för utbildning