Biblioteket

Biblioteket är väl tilltaget, främst med litteratur inom institutets undervisningsområden: teologi, filosofi och kultur.

Vårt bibliotek är ett referensbibliotek. Det betyder att det tyvärr inte är möjligt att låna hem böcker. Men du är alltid välkommen att läsa och plugga på plats.

Som student hittar du kurslitteratur i biblioteket på hyllan märkt ”Kurslitteratur”.

SÖK i vår digitala katalog

Öppettider

Biblioteket är öppet måndag till fredag kl. 9.00–16.30.

Studerande vid institutet kan kvittera ut en nyckelbricka som fungerar måndag till lördag kl. 7–22. Nyckelbricka kvitteras ut hos vaktmästare Dan Parsjö.

Hitta böcker

En stor mängd titlar hittar du via vår digitala söktjänst men biblioteket har fler böcker än de som finns upptagna där.

Vid frågor går det bra att maila eller besöka bibliotekarien Ann-Ida Fehn som har sitt kontor i anslutning till aulan.


Övriga biblioteksresurser

Libris

Uppsala universitetsbiblioteks katalog, DISA

Bibliotekskataloger på internet (via Uppsala universitetsbibliotek)

Internationella bibliotekskataloger (via KVK)

DigiTheo (via Universitet Tübingen) 

DBIS (databaser inom teologi och religionsvetenskap)

GlobeTheoLib (Global Digital Library on Theology and Ecumenism)

Index Theologicus

PhilPapers 

BiblicalStudies 

Open Access Digital Theological Library