HÖGSKOLA FÖR TEOLOGI, FILOSOFI OCH KULTUR

Sök
Stäng denna sökruta.

Biblioteket

Newmaninstitutets digitala bibliotekskatalog

Referensbibliotek för studier

Newmaninstitutets bibliotek är väl tilltaget, främst med litteratur inom våra undervisningsområden: teologi, filosofi och kultur.

Biblioteket är ett referensbibliotek. Det betyder att det tyvärr inte är möjligt att låna hem böcker. Men du är alltid välkommen att läsa och plugga på plats.

Som student hittar du all kurslitteratur i biblioteket på hyllan märkt ”Kurslitteratur”.

Öppettider


Studerande vid institutet kan kvittera ut en nyckelbricka som fungerar måndag till lördag kl. 7–22. Nyckelbricka kvitteras ut hos vaktmästare Dan Parsjö. I övrigt är biblioteket tillgängligt under kontorstid då anställda finns på plats.

Hitta böcker

En stor mängd titlar hittar du via vår digitala söktjänst men biblioteket har fler böcker än de som finns upptagna där.

Vid frågor går det bra att maila eller besöka Ann-Ida Fehn, kontaktperson för biblioteket.


Hitta digitala tidskriftsdatabaser

Läs om hur du som studenter eller medarbetare vid Newmaninstitutet får tillgång till digitala tidskriftdatabaser.

Andra användbara digitala bibliotekskataloger

Libris

Uppsala universitetsbiblioteks katalog, DISA

Bibliotekskataloger på internet (via Uppsala universitetsbibliotek)

Internationella bibliotekskataloger (via KVK)

DigiTheo (via Universitet Tübingen) 

DBIS (databaser inom teologi och religionsvetenskap)

GlobeTheoLib (Global Digital Library on Theology and Ecumenism)

Index Theologicus

PhilPapers 

BiblicalStudies 

Open Access Digital Theological Library