HÖGSKOLA FÖR TEOLOGI, FILOSOFI OCH KULTUR

Sök
Stäng denna sökruta.

Högskoleexamen i teologi 120 hp

Om programmet

Utbildningsprogrammet högskoleexamen i teologi ger viss filosofisk skolning och teologiska kunskaper. Inriktningen på utbildningen är densamma som för kandidatexamen i teologi och kandidatexamen med teologi som huvudområde.

I början av utbildningen tilldelas du en mentor från Newmaninstitutet. Tillsammans med din mentor detaljplanerar du utbildningen och gör det urval bland valbara kurser som är mest lämpat för dig. Vissa kurser är obligatoriska i programmet, men inom ramen är valfriheten stor. Som student får du möjlighet att successivt bredda och fördjupa dina kunskaper utifrån egna förutsättningar.

Studietakt och plats

Programmet ges såväl lokalt på helfart som på halvdistans (med obligatoriska träffar i Uppsala) på halvfart.

Programmets omfattning

  • A-kursen, introduktion i filosofi och teologi 30 hp
  • Kurser i teologi 67,5 hp
  • Kurser i teologi eller filosofi 15 hp
  • Examensarbete 7,5 hp

Ansökan och behörighet

Ansökning till programmet och till kurserna görs via antagning.se.

För att antas till programmet krävs grundläggande behörighet samt särskild behörighet i historia 1b alternativt 1a1+1a2 eller motsvarande och samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2 eller motsvarande.

Utbildningsplan

Utbildningsplan halvdistans