Högskoleexamen i teologi 120 hp

Om programmet

Utbildningsprogrammet högskoleexamen i teologi ger viss filosofisk skolning och teologiska kunskaper. Inriktningen på utbildningen är densamma som för kandidatexamen i teologi och kandidatexamen med teologi som huvudområde.

I början av utbildningen tilldelas du en mentor från Newmaninstitutet. Tillsammans med din mentor detaljplanerar du utbildningen och gör det urval bland valbara kurser som är mest lämpat för dig. Vissa kurser är obligatoriska i programmet.

Programmets omfattning

  • A-kursen, introduktion i filosofi och teologi 30 hp
  • Kurser i teologi 67,5 hp
  • Kurser i teologi eller filosofi 15 hp
  • Examensarbete 7,5 hp

Inom ramen är valfriheten stor. Som student får du möjlighet att successivt bredda och fördjupa dina kunskaper utifrån egna förutsättningar.

Programmet ges såväl lokalt på helfart som på halvdistans (med obligatoriska träffar i Uppsala) på halvfart.

Behörighet

För att antas till programmet krävs särskild behörighet, områdesbehörighet 1 eller motsvarande.

Utbildningsplan

Utbildningsplan halvdistans