Signum

En unik röst i svensk press

Tidskriften Signum har en utgivningshistoria som sträcker sig hundra år bakåt i tiden. Från och med 2001 utges den av Newmaninstitutet, som i sin tur grundades av jesuiterna i Sverige och medarbetarna kring Signum.

Signum är en fristående kulturtidskrift som lyfter ett brett spektrum av frågor kring tro, kultur, forskning och samhälle mot bakgrund av det världsvida, katolska perspektivet och i dialog med andra samfund och religioner. Fokus ligger på artiklar om existentiella, teologiska, filosofiska och etiska frågor och även kommentarer om litteratur, konst, film och musik.

Signum informerar också om vad som händer i katolska kyrkan både i Sverige och runt om i världen, inte minst på sin hemsida. Där finns också ett artikelarkiv och en databas över hela utgivningen av Credo, föregångaren till Signum.