Forskning

Newmaninstitutet samlar meriterade forskare inom teologi, filosofi och kultur samt angränsande discipliner. Vår forskning handlar främst om att förstå hur människan hanterar frågor kring mening, värden och livsmål.

Vi samarbetar med forskare och skribenter inom olika områden i tvärvetenskapliga dialoger, inte minst med forskare inom naturvetenskap. Många av våra medarbetare och tillknutna forskare arbetar på andra institutioner i Sverige och utomlands. Det ger både bredd åt forskningen och möjlighet för forskarna att fördjupa sig inom Newmaninstitutets specialområden.  

Våra medarbetare förmedlar gärna sin forskning i populära sammanhang. Några av våra kompetensområden är den katolska traditionens arv, hur dagens katolska kyrka fungerar och verkar, samt religionsfilosofi. Mer information om enskilda medarbetares forskning finns under Kontakt. Tveka inte att kontakta oss för möjliga uppdrag!

Under terminerna löper serier av två forskningsseminarier: ”Högre seminarium för teologi och filosofi ” och ”Patristikseminariet”.

Kontaktperson och ansvarig för forskningsrelaterade ämnen är Mathias Nygaard.