Student

Student vid Newmaninstitutet

Som student vid Newmaninstitutet får du ett rikt och varierat studentliv. Här finner du till exempel aktiva studentgrupper som ordnar aktiviteter under terminerna. Några av dem är studentkåren, unga vuxna i S:t Lars katolska församling och praktikantprogrammet Bonifatiuswerk.

Studenter på Newmaninstitutet har också tillgång till studentnationerna vid Uppsala universitet som erbjuder många sociala aktiviteter. Flera av dem ligger dessutom nära Newmaninstitutet.

Som student vid Newmaninstitutet erbjuds du ett rikt studentliv. Vi har aktiva studentgrupper och närhet till Uppsalas många studentnationer.

Anmälan och antagning

Du anmäler dig till våra kurser och utbildningsprogram via Antagning.se. Anmälningsperioden för höstterminen ligger i mitten av mars till mitten av april, medan den för vårterminen infaller från mitten av september till mitten av oktober.

Efter sista anmälningsdag kan du för vissa av våra utbildningar göra en så kallad sen anmälan ytterligare några veckor. Sen anmälan gör du också via Antagning.se och anmälningarna hanteras i turordning. När vi har handlagt ditt ärende för du besked via Antagning.se.

Behörighet

För att studera vid Newmaninstitutet behöver du som regel grundläggande behörighet för fristående kurser, medan särskild behörighet gäller för våra program. Även vissa fristående kurser kan kräva särskild behörighet, då i form av tidigare studier, vilket i så fall framgår av kursplanen. De allmänna reglerna för antagning och behörighet till högre utbildning finns på Antagning.se.

Registrering

Du måste vara antagen och registrerad för att få delta i en kurs. Registrering av både programstuderande och deltagare i fristående kurser äger rum under kursstartsveckan. Personlig närvaro vid registreringen är obligatorisk. Undantag medges endast vid sjukdom som ska styrkas med sjukintyg.

Halvdistans

Kurs på halvdistans innebär att större delen av kursen sker på distans via nätet. Utöver det ingår ofta två lokala obligatoriska samlingar med undervisning och möjlighet att träffa de andra studenterna på kursen. De lokala samlingarna är på vardera 5–6 undervisningstimmar och brukar ligga mellan kl. 10 och kl. 18. Lokal tentamen vid kursens slut kan förekomma. Se kurspresentationerna för exakt information.

Kursernas orter

Newmaninstitutet ligger centralt i Uppsala med närbelägna studentbostäder.
Foto Stewen Quigley www.qimage.se stewen@qimage.se

Utbildningen finns på följande orter:

Uppsala
Newmaninstitutets lokaler, Slottsgränd 6

Stockholm
S:ta Eugenia församlings lokaler, Kungsträdgårdsgatan 12 (kvällar)

Vadstena
S:ta Birgittas kloster, Myntbacken 2 (veckoslut). För frågor om kost och logi hänvisar vi till guesthouse@birgittaskloster.se

Studiestöd

Newmaninstitutets utbildningar berättigar till studiestöd från Centrala studiemedelsnämnden, CSN.

Studentbostäder

Newmaninstitutet har cirka tjugo centralt belägna studentrum, som hyrs ut till studenter vid institutet och i undantagsfall till studenter vid andra lärosäten. Rummen kostar mellan 3600 och 5500 kr/mån.

För frågor kontakta Christine Zyka.

Blankett: ansökan för studentbostad

Studentkort (tågrabatter m.m.)

För att få studentkort som berättigar till studentrabatter skall du:

  • be kursadministratören om ett registreringsintyg
  • scanna in intyget och skicka det som bilaga till exempelvis Mecenat eller Studentkortet.

Det kan ta någon vecka innan studentkortet kommer och det gäller tillsammans med giltig ID-handling.

Studenter med särskilda behov

På Newmaninstitutet vill vi att alla studerande behandlas lika. Därför får du som är student med särskilda behov och funktionshinder det stöd du behöver för att studierna ska bli både framgångsrika och glädjefyllda.

Kontaktperson för studerande med särskilda behov är studierektor Erik Åkerlund. Det är alltså honom du vänder dig till för råd och stöd men också för att ni tillsammans ska finna den lösning som fungerar bäst i situationen.

Har du frågor?

Se sidan Vanliga frågor.

För praktiska och administrativa frågor (anmälan, betygsutdrag m.m.) kan du kontakta kursadministratören Ann-Ida Fehn.

Studierektor Erik Åkerlund ansvarar för allmänna frågor kring utbildning och kurser. Han är också kontaktperson för studenter med särskilda behov.