Student

Att studera vid Newmaninstitutet

Studentlivet på Newmaninstitutet är rikt och varierat. Flera aktiva studentgrupper ordnar aktiviteter under terminerna, exempelvis Studentkåren, unga vuxna i S:t Lars katolska församling och praktikantprogrammet Bonifatiuswerk.

Studenter på Newmaninstitutet har också tillgång till studentnationerna vid Uppsala universitet. De erbjuder många sociala aktiviteter och flera finns nära Newmaninstitutet.

Anmälan och antagning

Anmälan till våra kurser och utbildningsprogram sker på antagning.se. Anmälningsperioderna ligger runt mitten av mars till mitten av april för höstterminen, samt mitten av september till mitten av oktober för vårterminen.

Behörighet

För studier vid Newmaninstitutet krävs som regel grundläggande behörighet för att läsa fristående kurser. Särskild behörighet gäller för program. Vissa fristående kurser kräver särskild behörighet i form av tidigare studier. Det framgår i så fall av kursplanen. De allmänna reglerna för antagning och behörighet till högre utbildning finns på antagning.se.

Registrering

Du måste vara antagen och registrerad för att få delta i en kurs. Registrering av både programstuderande och deltagare i fristående kurser äger rum under kursstartsveckan. Personlig närvaro vid registreringen är obligatorisk. Undantag medges endast vid sjukdom som ska styrkas med sjukintyg.

Halvdistans

Kurs på halvdistans innebär att större delen av kursen ges på distans via nätet. Utöver det ingår ofta två lokala obligatoriska samlingar med undervisning och möjlighet att träffa medstudenter. De är på vardera 5–6 undervisningstimmar och förlagda mellan kl. 10 och 18. Lokal tentamen vid kursens slut kan förekomma. Se kurspresentationerna för exakt information.

Foto Stewen Quigley www.qimage.se stewen@qimage.se

Kursernas orter

Utbildningen bedrivs på följande orter:

Uppsala
Newmaninstitutets lokaler, Slottsgränd 6

Stockholm
S:ta Eugenia församlings lokaler, Kungsträdgårdsgatan 12 (kvällar)

Vadstena
S:ta Birgittas kloster, Myntbacken 2 (veckoslut). För frågor om kost och logi hänvisar vi till guesthouse@birgittaskloster.se

Studiestöd

Newmaninstitutets utbildningar berättigar till studiestöd från Centrala studiemedelsnämnden, CSN.

Studentbostäder

Newmaninstitutet har cirka tjugo nyrenoverade och centralt belägna studentrum, som kan hyras av studerande vid institutet och i undantagsfall av studenter vid andra lärosäten. Rummen kostar mellan 3600 och 5500 kr/mån.

För frågor kontakta Christine Zyka.

Blankett: ansökan för studentbostad

Studentkort (tågrabatter m.m.)

För att få studentkort som berättigar till studentrabatter skall du:

  • be kursadministratören om ett registreringsintyg
  • scanna in intyget och skicka det som bilaga till exempelvis Mecenat eller Studentkortet.

Det kan ta någon vecka innan kortet kommer. Det gäller tillsammans med giltig ID-handling.

Studenter med särskilda behov

På Newmaninstitutet är vi angelägna om att alla studerande behandlas lika. Studenter med särskilda behov och funktionshinder ska få det stöd som behövs för framgångsrika studier.

Kontaktperson för studerande med särskilda behov är studierektor Erik Åkerlund. Hans uppgift är att ge råd och stöd samt att tillsammans med studenten finna den lösning som fungerar bäst.

Har du frågor?

Se sidan Vanliga frågor.

För praktiska och administrativa frågor (anmälan, betygsutdrag m.m.) kan du kontakta kursadministratören Ann-Ida Fehn.

Studierektor Erik Åkerlund ansvarar för allmänna frågor kring utbildning och kurser. Han är också kontaktperson för studenter med särskilda behov.