HÖGSKOLA FÖR TEOLOGI, FILOSOFI OCH KULTUR

Sök
Stäng denna sökruta.

Utbildningar

Utbildningar i teologi, filosofi och kultur – för livet. Newmaninstitutet erbjuder utbildning samt förutsättningar för vidare studier och livslång personlig utveckling.

Utbildningar i teologi, filosofi och kultur – för livet

På Newmaninstitutet får du en grundläggande och gedigen utbildning för hela livet i filosofi och teologi, samt fördjupning i kultur. Vi har också fokus på förhållandet mellan vetenskap, religion och kultur.

Newmaninstitutet erbjuder goda förutsättningar för vidare studier och livslång personlig utveckling. Vi ser till den personliga helheten med intellektuella, moraliska, psykologiska och andliga dimensioner. Vi utbildar för livet.

Teologi

I sin ursprungliga form betyder begreppet teologi ”läran om Gud” och omfattar teoretiska föreställningar och uppfattningar kring det övervärldsliga. I Sverige använder man ofta begreppet teologi synonymt med ”religionsvetenskap” – det vetenskapliga studiet av religion.

Vi erbjuder utbildning som ger gedigna teologiska kunskaper och grundläggande filosofisk skolning. Som en del av utbildningen undersöker vi även hur trosföreställningar och livsåskådningar framställs i film, musik, konst och litteratur. Se våra utbildningsprogram i teologi, A-kursen eller fristående kurser. Vi har också ett masterprogram i teologi.

Filosofi

Ordet filosofi kommer från det grekiska philosophía – kärlek till visdom. Ämnet filosofi är en intellektuell disciplin som genom en lång tradition undersöker människans grundfrågor. Några exempel: ”Vad är sanning?”, ”Vad är tid?” och ”Finns det någon verklighet utanför mina egna tankar?” Filosofi kan också syfta på ett tankesystem, en ideologi eller en filosofisk skola. I det antika Grekland studerades allt slags vetande inom filosofin, därför har ämnet även fått namnet ”vetenskapens moder”.

Vi erbjuder en utbildning i filosofi som är unik i Sverige, för dig som vill fördjupa dig i förhållandet mellan religion, filosofi och vetenskap. Se våra utbildningsprogram i filosofi, A-kursen eller fristående kurser.

Kultur

Vi erbjuder dig möjligheten att fördjupa dina kunskaper om olika kulturformer, främst i förståelsen för hur trosuppfattningar och livsåskådningar kommer till uttryck i till exempel konst, litteratur, film och musik. Se vårt utbud av kurser.

På plats eller på distans

Vi har utvecklade metoder för distansundervisning och många av våra kurser är hel- eller halvdistanskurser. Det betyder att du kan bo var som helst i landet och utbilda dig vid Newmaninstitutet.

Den lärplattform vi använder är Moodle.

A-kursen – en introduktion till filosofi och teologi

Vår A-kurs ger dig en introduktion till filosofins och den kristna teologins huvudproblem, historia och redskap. Kursen består av fyra delkurser där upplägget utgår från centrala frågor inom filosofi och teologi. Rent praktiskt får öva din förmåga att med egna ord återge ståndpunkter, använda både svenska och engelska och söka efter relevant information.

Utbildningsprogram

Vi har två inriktningar på våra program: Utbildningsprogram i teologi 120 eller 180 hp och Utbildningsprogram i filosofi 120 eller 180 hp. Varje utbildningsprogram finns i tre varianter och rymmer dessutom en stor frihet i valet av kurser. På så sätt kan du successivt bredda och fördjupa dig utifrån dina behov. Förutom ordinarie kursutbud finns också möjligheter att välja läskurser i samråd med mentor/studierektor.

Masterprogram

Från och med hösten 2021 har Newmaninstitutet också ett eget masterprogram i teologi med inriktning mot systematisk teologi på 120 hp.

Fristående kurser

På Newmaninstitutet har vi ett rikt utbud av kurser som kan läsas enskilt eller som val inom våra program.

Kurskatalog

Du hittar information om alla kurser och program här på newman.se men vi har även en papperskatalog. Här kan du se Kurskatalog 2023–2024 som pdf.

Internationella studier

Genom våra internationella nätverk kan vi erbjuda studenter vid Newmaninstitutet att även studera vid universitet och högskolor utomlands. Det sker genom Erasmus+ och genom olika nätverksprojekt.


”God has created me to do Him some definite service; He has committed some work to me which He has not committed to another. I have my mission.”
St. John Henry Newman

Newmaninstitutet inspireras av kardinal J H Newman som var en lyhörd, kritisk och konstruktiv samtalspartner. Våra utbildningar i teologi, filosofi och kultur vill verka i hans anda.