Kontakt

Personal

Rektor
Philip Geister

philip.geister@newman.se
018-580 07 01

Mottagning efter överenskommelse

Vicerektor
Christine Zyka

christine.zyka@newman.se
070-562 11 52

Mottagning efter överenskommelse

Högskoledirektör
Anna Hornström

anna.hornstrom@newman.se

Mottagning efter överenskommelse

Studierektor
Erik Åkerlund

erik.akerlund@newman.se
070-942 97 68

Telefontid: tisdag kl. 10.30–12.30, torsdag kl. 10.00–12.00

Personalansvarig
Tamilla Johansson

tamilla.johansson@newman.se
018-580 07 09

Mottagning efter överenskommelse

Ekonomichef
Charlotte Byström

charlotte.bystrom@newman.se

Mottagning efter överenskommelse

Kursadministratör
Ann-Ida Fehn

ann-ida.fehn@newman.se
018-580 07 00/02

Nås för närvarande säkrast via e-post. Se Aktuellt för förändringar

Projektkoordinator “Praktikum im Norden”
Ricarda Clasen

ricarda.clasen@newman.se

Internationell sekreterare Erasmus+koordinator
Lidia Fioravanti

lidia.fioravanti@newman.se

Webbredaktör
Marika Andræ

webbredaktor@newman.se

Vaktmästare
Dan Parsjö

dan.parsjo@newman.se
018-580 07 06

Projektutvecklare/lektor
Vanja Romlin

vanja.romlin@newman.se

Ansvarig för externa relationer
Thomas Idergard

thomas.idergard@newman.se

Lärare

Docent, högskolelektor i filosofi
Tomas Ekenberg

tomas.ekenberg@newman.se
0730-62 71 11

Högskolelektor i teologi
Philip Geister

philip.geister@newman.se
018-580 07 01

Adjungerad professor i systematisk teologi
Gösta Hallonsten

gosta.hallonsten@newman.se

Högskolelektor i teologi
Fredrik Heiding

fredrik.heiding@newman.se
018-580 07 18


Professor i religionsfilosofi
Ulf Jonsson

ulf.jonsson@newman.se
018-580 07 15

Högskolelektor i exegetik
Mathias Nygaard

mathias.nygaard@newman.se

Docent, högskolelektor i systematisk teologi
Tomas Orylski

tomas.orylski@newman.se
070-480 77 69

Högskolelektor i filosofi
Christine Zyka

christine.zyka@newman.se
070-562 11 52

Högskolelektor i filosofi
Erik Åkerlund

erik.akerlund@newman.se
070-942 97 68

Högskolelektor i kyrkohistoria och kulturstudier
Barbara Crostini

crostini.barbara@gmail.com
076-441 46 67

Hittar du inte rätt person eller har du frågor kan du kontakta vår expedition. På grund av rådande restriktioner nås expeditionen just nu säkrast via adm@newman.se.

Timlärare och examinatorer

Återkommande timlärare

Kjell Blückert (kyrkohistoria)
Anna Minara Ciardi (kyrkohistoria)
Oleh Kindiy (teologi)
Bernhard Knorn (teologi)
Jenny Lindberg (etik)
Johannes Ljungberg (kyrkohistoria)
Brian Palmer (antropologi)
Anders Piltz, professor (teologi, idéhistoria)
Kim Solin (filosofi)
Taeda Tomic (filosofi)
Dominik Terstriep (systematisk teologi)
Lars-Olof Åhlberg, professor (estetik, filosofi)
Mårten Björk (teologi)
Marika Andræ (svenska)
Maj-Britt Andersson (kulturstudier)
Pudumai Doss (kyrkorätt)
Ylva Jansson (teologiska kultur- och samhällsstudier)
Stefan Hoffman (etik)

Examinatorer

A-kursen: Fredrik Heiding
Filosofi: Ulf Jonsson
Exegetisk teologi: Mathias Nygaard
Historisk teologi: Fredrik Heiding
Systematisk teologi: Philip Geister
Teologiska kultur- och samhällsstudier: Erik Åkerlund (tillförordnad)

Synpunkter eller klagomål

Har du förbättringsförslag, klagomål eller andra synpunkter som rör Newmaninstitutets verksamhet eller vår hemsida får du gärna kontakta Anna Hornström, högskoledirektör på Newmaninstitutet.

Olycksfall eller diskriminering

Har du inom ramen för Newmaninstitutets verksamhet råkat ut för tillbud eller olycksfall, eller upplevt diskriminering eller kränkande särbehandling ska du snarast anmäla detta via e-mail till Tamilla Johansson, personalansvarig på Newmaninstitutet.

Personuppgifter och dataskydd

När du kontaktar oss är det frivilligt om du vill lämna kontaktuppgifter eller andra personuppgifter. Det är viktigt att det av ditt e-mail framgår om du önskar återkoppling i ditt ärende samt om du medger att vi återkommer med kompletterande frågor om det behövs för att hantera ditt ärende. 

Vi hanterar bara de personuppgifter som är nödvändiga för ditt ärende enligt vår Dataskyddspolicy. Så snart vi utrett ditt ärende och i förekommande fall gett dig återkoppling, kommer alla personuppgifter att avidentifieras eller raderas.