Kontakt

Personal

Rektor

Philip Geister

Tjänstledig 1 augusti 2022–31 mars 2023.

Vikarierande rektor

Christine Zyka

rektor@newman.se
070-562 11 52

Mottagning måndagar och tisdagar efter överenskommelse

Högskoledirektör

Anna Hornström

anna.hornstrom@newman.se

Mottagning efter överenskommelse

Studierektor

Erik Åkerlund

erik.akerlund@newman.se
070-942 97 68

Telefontid: tisdag kl. 10.30–12.30, torsdag kl. 10.00–12.00

Studieadministratör

Ann-Ida Fehn

adm@newman.se
ann-ida.fehn@newman.se
070-312 62 50

Mottagning efter överenskommelse

Ekonomichef

Charlotte Byström

charlotte.bystrom@newman.se

Mottagning efter överenskommelse

Vaktmästare

Dan Parsjö

dan.parsjo@newman.se
073-374 08 38

Internationell sekreterare

Lidia Fioravanti

international@newman.se
lidia.fioravanti@newman.se

Mottagning efter överenskommelse

Projektutvecklare

Vanja Romlin

vanja.romlin@newman.se
073-433 33 36

Kommunikatör, externa relationer

Andreas Mazetti Petersson

andreas.mazetti.petersson@newman.se
073-633 38 57

Telefontid: måndag och tisdag

Projektkoordinator, "Praktikum im Norden”

Ricarda Clasen

ricarda.clasen@newman.se

Lärare

Högskolelektor i teologi

Mårten Björk

marten.bjork@newman.se

Docent, högskolelektor i kyrkohistoria och kulturstudier

Barbara Crostini

barbara.crostini@newman.se
076-441 46 67

Docent, högskolelektor i filosofi

Tomas Ekenberg

tomas.ekenberg@newman.se
0730-62 71 11

Högskolelektor i teologi

Philip Geister

Tjänstledig 1 augusti 2022–31 mars 2023

Högskolelektor i teologi

Fredrik Heiding

fredrik.heiding@newman.se


Professor i religionsfilosofi

Ulf Jonsson

ulf.jonsson@newman.se

Högskolelektor i exegetik

Mathias Nygaard

mathias.nygaard@newman.se

076-021 18 17

Docent, högskolelektor i systematisk teologi

Tomas Orylski

tomas.orylski@newman.se
070-480 77 69

Högskolelektor i teologi

Vanja Romlin

vanja.romlin@newman.se
073-433 33 36

Högskolelektor i filosofi

Christine Zyka

christine.zyka@newman.se
070-562 11 52

Högskolelektor i filosofi

Erik Åkerlund

erik.akerlund@newman.se
070-942 97 68

Hittar du inte rätt person eller har du frågor kan du alltid skriva till adm@newman.se.

Timlärare och examinatorer

Återkommande timlärare

Kjell Blückert (kyrkohistoria)
Anna Minara Ciardi (kyrkohistoria)
Oleh Kindiy (teologi)
Bernhard Knorn (teologi)
Jenny Lindberg (etik)
Johannes Ljungberg (kyrkohistoria)
Brian Palmer (antropologi)
Anders Piltz (teologi, idéhistoria)
Kim Solin (filosofi)
Taeda Tomic (filosofi)
Dominik Terstriep (systematisk teologi)
Lars-Olof Åhlberg, professor (estetik, filosofi)
Maj-Britt Andersson (kulturstudier)
Pudumai Doss (kyrkorätt)
Ylva Jansson (teologiska kultur- och samhällsstudier)
Stefan Hofmann (etik)

Examinatorer

A-kursen: Fredrik Heiding
Filosofi: Ulf Jonsson
Exegetisk teologi: Mathias Nygaard
Historisk teologi: Fredrik Heiding
Systematisk teologi: Tomas Orylski (tf t.o.m. april 2023)
Teologiska kultur- och samhällsstudier: Barbara Crostini

Synpunkter eller klagomål

Har du förbättringsförslag, klagomål eller andra synpunkter som rör Newmaninstitutets verksamhet eller digitala kanaler får du gärna kontakta Anna Hornström, högskoledirektör på Newmaninstitutet.

Olycksfall eller diskriminering

Har du inom ramen för Newmaninstitutets verksamhet råkat ut för tillbud eller olycksfall? Eller upplevt diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling? Då ska du snarast anmäla detta via e-mail till Anna Hornström, högskoledirektör på Newmaninstitutet.

Personuppgifter och dataskydd

När du kontaktar oss är det frivilligt om du vill lämna kontaktuppgifter eller andra personuppgifter. Det är viktigt att det av ditt e-mail framgår om du önskar återkoppling i ditt ärende samt om du medger att vi återkommer med kompletterande frågor om det behövs för att hantera ditt ärende. 

Vi hanterar bara de personuppgifter som är nödvändiga för ditt ärende enligt vår Dataskyddspolicy. Så snart vi utrett ditt ärende och i förekommande fall gett dig återkoppling, kommer alla personuppgifter att avidentifieras eller raderas.