Kontakt

Personal

Rektor

Philip Geister

philip.geister@newman.se
018-580 07 01

Mottagning efter överenskommelse

Vicerektor

Christine Zyka

christine.zyka@newman.se
070-562 11 52

Mottagning efter överenskommelse

Högskoledirektör

Anna Hornström

anna.hornstrom@newman.se

Mottagning efter överenskommelse

Studierektor

Erik Åkerlund

erik.akerlund@newman.se
070-942 97 68

Telefontid: tisdag kl. 10.30–12.30, torsdag kl. 10.00–12.00

Studieadministratör

Malena Alpsten

adm@newman.se
malena.alpsten@newman.se
070-312 62 50

Mottagning efter överenskommelse måndag–torsdag

HR-ansvarig

Tamilla Johansson

tamilla.johansson@newman.se
070-403 28 31

Mottagning efter överenskommelse

Vaktmästare

Dan Parsjö

dan.parsjo@newman.se
018-580 07 06

Internationell sekreterare

Lidia Fioravanti

international@newman.se
lidia.fioravanti@newman.se

Mottagning efter överenskommelse

Ekonomichef

Charlotte Byström

charlotte.bystrom@newman.se

Mottagning efter överenskommelse

Webbredaktör

Marika Andræ

webbredaktor@newman.se
marika.andrae@newman.se

Projektkoordinator, "Praktikum im Norden”

Ricarda Clasen

ricarda.clasen@newman.se

Projektutvecklare/lektor

Vanja Romlin

vanja.romlin@newman.se

Samordnare för externa relationer

Thomas Idergard

thomas.idergard@newman.se

Lärare

Docent, högskolelektor i kyrkohistoria och kulturstudier

Barbara Crostini

barbara.crostini@newman.se
076-441 46 67

Docent, högskolelektor i filosofi

Tomas Ekenberg

tomas.ekenberg@newman.se
0730-62 71 11

Högskolelektor i teologi

Philip Geister

philip.geister@newman.se
018-580 07 01

Adjungerad professor i systematisk teologi

Gösta Hallonsten

gosta.hallonsten@newman.se

Högskolelektor i teologi

Fredrik Heiding

fredrik.heiding@newman.se
018-580 07 18


Professor i religionsfilosofi

Ulf Jonsson

ulf.jonsson@newman.se
FORSKNINGSLEDIG VT 2022

Högskolelektor i exegetik

Mathias Nygaard

mathias.nygaard@newman.se

Docent, högskolelektor i systematisk teologi

Tomas Orylski

tomas.orylski@newman.se
070-480 77 69

Högskolelektor i filosofi

Christine Zyka

christine.zyka@newman.se
070-562 11 52

Högskolelektor i filosofi

Erik Åkerlund

erik.akerlund@newman.se
070-942 97 68

Hittar du inte rätt person eller har du frågor kan du alltid skriva till adm@newman.se.

Timlärare och examinatorer

Återkommande timlärare

Kjell Blückert (kyrkohistoria)
Anna Minara Ciardi (kyrkohistoria)
Oleh Kindiy (teologi)
Bernhard Knorn (teologi)
Jenny Lindberg (etik)
Johannes Ljungberg (kyrkohistoria)
Brian Palmer (antropologi)
Anders Piltz (teologi, idéhistoria)
Kim Solin (filosofi)
Taeda Tomic (filosofi)
Dominik Terstriep (systematisk teologi)
Lars-Olof Åhlberg, professor (estetik, filosofi)
Mårten Björk (teologi)
Maj-Britt Andersson (kulturstudier)
Pudumai Doss (kyrkorätt)
Ylva Jansson (teologiska kultur- och samhällsstudier)
Stefan Hofmann (etik)

Examinatorer

A-kursen: Fredrik Heiding
Filosofi: Ulf Jonsson
Exegetisk teologi: Mathias Nygaard
Historisk teologi: Fredrik Heiding
Systematisk teologi: Philip Geister
Teologiska kultur- och samhällsstudier: Barbara Crostini

Synpunkter eller klagomål

Har du förbättringsförslag, klagomål eller andra synpunkter som rör Newmaninstitutets verksamhet eller digitala kanaler får du gärna kontakta Anna Hornström, högskoledirektör på Newmaninstitutet.

Olycksfall eller diskriminering

Har du inom ramen för Newmaninstitutets verksamhet råkat ut för tillbud eller olycksfall? Eller upplevt diskriminering eller kränkande särbehandling? Då ska du snarast anmäla detta via e-mail till Tamilla Johansson, HR-ansvarig på Newmaninstitutet.

Personuppgifter och dataskydd

När du kontaktar oss är det frivilligt om du vill lämna kontaktuppgifter eller andra personuppgifter. Det är viktigt att det av ditt e-mail framgår om du önskar återkoppling i ditt ärende samt om du medger att vi återkommer med kompletterande frågor om det behövs för att hantera ditt ärende. 

Vi hanterar bara de personuppgifter som är nödvändiga för ditt ärende enligt vår Dataskyddspolicy. Så snart vi utrett ditt ärende och i förekommande fall gett dig återkoppling, kommer alla personuppgifter att avidentifieras eller raderas.