Undervisningsformer vårterminen 2021

Halvdistansträffar sker digitalt även under modul 3, dvs. för kurser under den första halvan av vårterminen 2021. Beslut rörande modul 4 tas senast vid månadsskiftet februari/mars.

Lokal undervisning återupptas på plats så snart situationen tillåter det. Läget utvärderas fortlöpande och beslut förmedlas via e-post och på newman.se.

Tuition Forms Spring Term 2021

Part-distance courses will be conducted online during module 3, ie courses in the first half of the spring term 2021. Decisions concerning module 4 is coming up later.

Campus courses will be conducted locally as soon as possible due to the situation, that will be evaluated continuously. Decisions will be communicated through e-mail and on newman.se.

Gud: Jakten. Om existentiell svindel i vår tid

Föredrag måndag 8 mars via Zoom

Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle inbjuder till föredraget ”Gud: Jakten. Om existentiell svindel i det 21:a århundrandet” med Joel Halldorf.

I sin nya bok Gud: Jakten. Existentiell svindel i det tjugoförsta århundradet ser Joel Halldorf på samtiden med teologiska glasögon och svarar på frågan vad man upptäcker då som man annars inte ser. Han placerar sekulära fenomen sida vid sida med religiösa rörelser och menar att det inte är lika stor skillnad mellan det religiösa och sekulära som vi antar. Fotboll kanske är religion på riktigt för somliga. Läs mer

Politik och odödlighet

Föredrag måndag 8 februari via Zoom

Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle inbjuder till föredraget ”Politik och odödlighet: från Augustinus till Martin Hägglund” av teologen Mårten Björk.
Zoomlänk: https://us02web.zoom.us/j/87314535590

Den svenske filosofen Martin Hägglund har hävdat att tron på odödlighet och evigt liv innebär en flykt från detta liv. Men vad innebär odödlighet och evigt liv enligt de tänkare som Hägglund kritiserar, t.ex. Augustinus, och varför har frågan om odödlighet alltid varit en politisk fråga? Detta talar Mårten Björk om i sitt föredrag. Läs mer

Lek för Guds skull – en filosofisk bok om lek

Mycket påpassligt i vinter och isolering kommer en påminnelse om människans behov av lekfullhet mitt i allvaret.

Fredrik Heidings nya bok Lek för Guds skull, utgiven på Artos förlag, handlar om barns och vuxnas uppskattning av lek och vi får följa samtal med fyraårige Melchior, skådespelaren Pia Johansson och tre benediktinsystrar.

Boken ger också en teoretisk framställning om kreativitet och lekfullhet ur filosofisk, kulturell och teologisk synvinkel. Är skämtsamhet en moralisk dygd? Vilka laster och synder kan lekfulla människor falla för? Kan gudstjänstlivet betraktas som en lek? Varför är heliga dårar kontroversiella? Är Gud lekfull? Hade Jesus humor? Det är frågor som behandlas i de olika kapitlen.

I Lek för Guds skull presenterar Fredrik Heiding en lekens teori och praktik, en vision om att det är möjligt att vara lekfull i livets alla situationer, till och med när lidandet och döden drabbar oss. Leken på djupaste allvar.

Varifrån kommer universum?

Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle inbjuder alla intresserade till föredraget ”Universums ursprung: mytologi, filosofi och kosmologi” med docent Martin Sahlén måndagen den 30 november kl. 19 via Zoom.

Varför finns något snarare än intet? Varifrån kommer universum? Hur har allt uppstått? Dessa frågor har sysselsatt människor från de första kända mytologiska berättelserna till dagens moderna kosmologi. 

I detta föredrag tar Martin Sahlén upp hur de antika myterna beskriver universums ursprung, olika filosofiska perspektiv och om den moderna kosmologin kan besvara dessa klassiska frågor.

Martin Sahlén, docent vid institutionen för astronomi och rymdfysik samt forskare vid Swedish Collegium for Advanced Study.

 Zoom-länk

Topic: Universums ursprung: mytologi, kosmologi och filosofi
Time: Nov 30, 2020 07:00 PM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83773422232

Meeting ID: 837 7342 2232

Nu får vi egen masterexamen i teologi

Regeringen har i enlighet med Universitetskanslerämbetets rekommendationer beslutat att tilldela Newmaninstitutet examensrättigheter för masterexamen i teologi.

Den nya masterexamen ger möjlighet till fördjupning inom ett av Newmaninstitutets fokusområden, systematisk teologi. Första intagningen till det tvååriga programmet blir från höstterminen 2021 och fortsätter sedan med antagning av nya studenter vartannat år.

Läs mer