Högre seminarium för senantik och bysantinsk kultur

Newmaninstitutets högre seminarium för senantik och bysantinsk kultur har sin sista träff för terminen på onsdag den 24 maj, kl. 16–17:30, i Hopkinssalen eller på zoom. Under seminariet kommer Niels De Ridder från KULeuven att diskutera ämnet judar i Bysans. Seminariet anordnas i samarbete med institutionen för lingvistik och filologi, grekiska, vid Uppsala universitet.

Seminarieansvarig är Barbara Crostini. Den som vill delta via zoom kan anmäla detta till barbara.crostini@newman.se.

Förnyat samarbetsavtal med universitetet Johannes Paulus II i Krakow

Newmaninstitutet samarbetade med universitetet Johannes Paulus II i Krakow under Erasmusperioden 2014–2021. I dagarna har ett nytt samarbetsavtal ingåtts, i samband med ett lärarutbyte där två representanter från Johannes Paulus II besökte Newman och Uppsala. Tack vare Erasmusavtalet kan vi erbjuda våra studenter möjlighet att studera vid detta universitet, som beläget i det historiska viktiga Krakow. Exempelvis tillhandahåller de ett filosofiprogram samt ett program i kommunikation och media som är helt på engelska.

På bilden nedan finns de två representanterna från Johannes Paulus tillsammans med Lidia Fioravanti, internationell sekreterare, och Newmaninstitutets rektor Philip Geister.

Gemensamt seminarium mellan de högre seminarierna för teologi och filosofi och senantik och bysantinsk kultur

Newmaninstitutets högre seminarium för teologi och filosofi och det högre seminariet för senantik och bysantinsk kultur har gemensam träff torsdagen den 11 maj kl. 15–17 på zoom. Under seminariet kommer Isidoros Katsos artikel An Apology for the Apology: Gregory’s Philosophy of Light and Why It Matters att diskuteras. Denna artikel är en fortsättning på arbetet med ljusets metafysik, som Katsos nyligen presenterade i publikationen The Metaphysics of Light in the Hexaemeral Literature: From Philo of Alexandria to Gregory of Nyssa (Oxford University Press, 2023).

Isidoros Katsos är ortodox präst och verksam i Aten. Han är dessutom British Academy Postdoctoral Fellow vid den teologiska fakulteten på universitetet i Oxford.

Seminarieansvarig är Mårten Björk. Den som vill delta vid ett seminarium och få zoom-länk och material i förväg kan anmäla detta till marten.bjork@newman.se

Medarbetardag på Newman

Den 25 april samlades personalen på Newmaninstitutet för att diskutera frågor som ska ta institutet in i framtiden. Nedan finns lite bilder att ta del från dagen.

Newmaninstitutets första masterstudent går i mål

Under torsdagen den 13 april ventilerades Fredrik Höggrens masteruppsats, "Ite Inflammate Omnia (Gå ut och sätt världen i brand): en analys av Ignatius av Loyolas ledarskap utifrån Transformational Leadership/ Full Range Leadership-teorierna”, på Newmans högre seminarium för teologi och filosofi. Därmed har Newmaninstitutets första masterstudent gått i mål. Fredrik gratulerades efter seminariet av rektor Philip Geister.

Se Ulf Jonssons presentation av boken "Gud och andra orsaker" vid Lunds universitet

Den 31 mars presenterade Ulf Jonsson, professor i religionsfilosofi och lektor vid Newmaninstitutet, sin nyutkomna bok Gud och andra orsaker och medverkade i ett panelsamtal som relaterade till innehållet i boken.

Andra medverkande var: Stephan Borgehammar (samtalsledare, professor i praktisk teologi, Lunds universitet), Jakob Löndahl (docent i aerosolteknologi, Lunds universitet), Johannes Persson (professor i teoretisk filosofi, Lunds universitet) och Svante Nordin (professor i idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet). Detta evenemang finns nu tillgängligt att titta på via Fri Tanke förlags Youtube-sida.

Putin, imperiet och kyrkan

Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle hälsar alla välkomna till ett föredrag i Newmaninstitutets aula, måndagen den 17 april kl. 19, då professor Per-Arne Bodin kommer att tala under rubriken "Putin, imperiet och kyrkan". I synnerhet kommer han att diskutera begreppet ”Den ryska världen” ("Russkij mir”), som ofta används i nutida rysk krigsretorik.

Per-Arne Bodin är professor emeritus i slaviska språk vid Stockholms universitet och författare till flera böcker om Ryssland, däribland: Från Bysans till Putin: Historier om Ryssland (Artos 2021) och Rysk kultur i 1000 år (Artos 2022). Läs mer om föredraget.