Varifrån kommer universum?

Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle inbjuder alla intresserade till föredraget ”Universums ursprung: mytologi, filosofi och kosmologi” med docent Martin Sahlén måndagen den 30 november kl. 19 via Zoom.

Varför finns något snarare än intet? Varifrån kommer universum? Hur har allt uppstått? Dessa frågor har sysselsatt människor från de första kända mytologiska berättelserna till dagens moderna kosmologi. 

I detta föredrag tar Martin Sahlén upp hur de antika myterna beskriver universums ursprung, olika filosofiska perspektiv och om den moderna kosmologin kan besvara dessa klassiska frågor.

Martin Sahlén, docent vid institutionen för astronomi och rymdfysik samt forskare vid Swedish Collegium for Advanced Study.

 Zoom-länk

Topic: Universums ursprung: mytologi, kosmologi och filosofi
Time: Nov 30, 2020 07:00 PM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83773422232

Meeting ID: 837 7342 2232

Nu får vi egen masterexamen i teologi

Regeringen har i enlighet med Universitetskanslerämbetets rekommendationer beslutat att tilldela Newmaninstitutet examensrättigheter för masterexamen i teologi.

Den nya masterexamen ger möjlighet till fördjupning inom ett av Newmaninstitutets fokusområden, systematisk teologi. Första intagningen till det tvååriga programmet blir från höstterminen 2021 och fortsätter sedan med antagning av nya studenter vartannat år.

Läs mer

Beslut om undervisning för modul 2

Det beslut som togs i somras gällande undervisningsformer för modul 1 förlängs och kommer också att gälla för modul 2, dvs. resten av höstterminen. I korthet innebär det följande:

  • Halvdistanskursernas träffar sker via nätet.
  • OBS! Med anledning av skärpta regionala råd (fr o m 20 oktober) ges även lokala kurser digitalt.
  • Examination på distans finns alltid som alternativ. Examinationsformer tas upp av kursledaren vid början av varje kurs.
  • Övriga evenemang under perioden bedöms från fall till fall; se information för respektive evenemang.

För mer information, se det beslut som nu förlängts. Se även regionala råd för Uppsala.

Tuition forms will continue in line with previous decision during ”modul 2”.

Hur skriver vi om Bysans idag?

INBJUDAN till den 17:e föreläsningen till Lennart Rydéns minne vid Newmaninstitutet, Uppsala, fredag 9 oktober kl. 18.00. Christine Amadou, professor i idéhistoria vid Oslo universitet, föreläser om ämnet ”Hvordan skrive om Bysants i 2020?”. Föredraget hålls på norska.

Föredraget ges via Zoom:

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64254410417 Meeting ID: 642 5441 0417

För frågor kontakta Helena Bodin.

Presentation

När Christine Amadou fick uppdraget att skriva en introduktionsbok om Bysans började hon reflektera runt frågor som hon vill lyfta fram i denna föreläsning. Hur leverera en generell berättelse om Bysans när forskningen blivit allt mer specialiserad och uppdelad i underdiscipliner? Vilka frågor är aktuella idag och hur påverkar det vår förståelse av Bysans? Vilket är arvet från äldre tiders reception?

Amadou tar också upp de senaste 50 årens banbrytande forskning inom bysantinologin, där Lennart Rydén har en central plats. Föreläsningen ges på norska.

Christine Amadou är professor i idéhistoria och för närvarande prefekt för Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk vid Oslo universitet. Hennes forskning har inriktats mot senantik och bysantinsk idéhistoria, hagiografi och reception. Hon är även översättare.

Om Lennart Rydén

Lennart Rydén (1931–2002) var Sveriges förste professor i bysantinologi vid Uppsala universitet (1980–1996).

Mötesplats-föreläsning om skratt och lek

Tema: Skratt och lek som motkultur: ryska perspektiv
Måndag 28 september 19.00 via Zoom (länk: https://us02web.zoom.us/j/81198279249).
Föreläsare: Helena Bodin, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet samt ansvarig för teologiska kulturstudier vid Newmaninstitutet.

Skratt har i många samhällen fungerat både som en ventil för att stå ut med och som en form av motstånd mot den rådande ordningen. I denna föreläsning bearbetas hur skratt och lek fungerat på detta sätt i rysk kultur, som bland annat innehåller traditionen med ”heliga dårar”. Två ryska tänkare, Michail Bachtin (1895–1975) och Jurij Lotman (1922–1993), gav oss under förra århundradet nya perspektiv på skratt och lek som motkultur.

Den här föreläsningen tar i deras efterföljd upp skrattet som frigörelse och leken som frizon, medeltidens folkliga skrattkultur och dårarnas fest, den groteska kroppen som är ständigt rörlig och föränderlig. Det handlar om ett ”på låtsas” som såväl heliga dårar som barn ägnar sig åt, om en motkultur som använder sig av konstnärliga former på institutionella arenor.

Läs mer om Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle och höstens program.

Terminsöppning på Newmaninstitutet!

Foto Stewen Quigley www.qimage.se stewen@qimage.se

Måndag 31 augusti hälsas nya lokala programstudenter samt lokala A-kursstudenter välkomna i Newmaninstitutets aula, Slottsgränd 6, Uppsala. Övriga inbjudna är välkomna att följa öppningen via Zoom (inbjudan skickas via mail).

Program

15.00–15.15 Välkomsthälsning av rektor Philip Geister

15.15–16.00 Föreläsning av MD Jenny Lindberg, överläkare och doktorand i medicinsk etik: ”Att söka och eftersträva det goda – om den praktiska urskiljningens konst”

16.00–16.30 Fikapaus i aulan

16.30–16.50 Om Moodle: lektor Mathias Nygaard

16.50–17.10 Om Newmaninstitutets olika program: studierektor Erik Åkerlund

17.10–17.30 Om studentkår, bibliotek och Erasmus: student Karin Edebol Eeg-Olofsson, administratör Ann-Ida Fehn, internationell sekreterare Lidia Fioravanti