Erasmus+

Studera i Europa – Erasmus+

Som Erasmusstudent kan du studera i ett annat EU/EES-land i 3–12 månader. Dina utlandsstudier tillgodoräknas alltid i din examen. Studentutbytet bygger på samarbetsavtal mellan Newmaninstitutet och universitet/högskolor i Europa.

Förutsättningar för utbyte

För att vara berättigad till Erasmusstudier måste du vara registrerad som heltidsstudent vid Newmaninstitutet, ha minst 60 hp avklarade och ha för avsikt att ta ut en examen. Du kan bara vara utbytesstudent en gång under din studietid.

Samarbetspartners

Newmaninstitutet samarbetar för närvarande med följande universitet och högskolor:

University of Freiburg, Freiburg, Tyskland

University of Perugia, Perugia, Italien

Universität Innsbruck, Innsbruck, Österrike

The Pontifical University of John Paul II, Krakow, Polen

Philosophisch-Teologische Hochschule Sankt Georgen, Frankfurt am Main, Tyskland

TU Dortmund University, Dortmund, Tyskland

Hochschule für Philosophie München, München, Tyskland

Pontifical University St Patrick's College, Maynooth, Irland

The Tilburg School of Catholic Theology, Tilburg, Nederländerna

Ansökan till Erasmus+

Ansökan om utlandsstudier inför höstterminen sker före den 15 mars. Ansökan om utlandsstudier inför vårterminen sker före den 15 oktober. Din ansökan skickas per mail till vår internationella sekreterare och ska innehålla följande:

Då antalet utbytesplatser vid varje samarbetsuniversitet är begränsat kan urval och nominering till platserna bli nödvändigt.

Studiemedel

Som Erasmusstipendiat har du rätt till studiemedel från CSN och betalar inga terminsavgifter vid värduniversitetet. Du har dessutom rätt till ett Erasmusstipendium. Stipendiet ligger för närvarande på 400–460 €/månad. För Österrike, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lichtenstein, Norge, Sverige, Schweiz och Storbritannien gäller 460 €/månad. För alla övriga europeiska länder gäller 400 €/månad.

Kontakt

Lidia Fioravanti
Internationell sekreterare och Erasmus+programkoordinator 

Länkar

Erasmus Policy Statement

Erasmus Charter for Higher Education 2021–2027