Erasmus+

Studera i Europa – Erasmus+

Som Erasmusstudent kan du studera i ett annat EU/EES-land i 3–12 månader. Dina utlandsstudier tillgodoräknas alltid i din examen. Studentutbytet bygger på samarbetsavtal mellan Newmaninstitutet och universitet/högskolor i Europa.

Samarbetspartners

Newmaninstitutet samarbetar för närvarande med följande universitet och högskolor:

University of Freiburg, Freiburg, Tyskland

University of Perugia, Perugia, Italien

Universität Innsbruck, Innsbruck, Österrike

The Pontifical University of John Paul II, Krakow, Polen

Philosophisch-Teologische Hochschule Sankt Georgen, Frankfurt am Main, Tyskland

TU Dortmund University, Dortmund, Tyskland

Hochschule für Philosophie München, München, Tyskland

Pontifical University St Patrick's College, Maynooth, Irland

The Tilburg School of Catholic Theology, Tilburg, Nederländerna

Förutsättningar för utbyte

För att vara berättigad till Erasmusstudier ska du vara registrerad som heltidsstudent vid Newmaninstitutet, ha minst 60 hp avklarade och ha för avsikt att ta ut en examen. Du kan bara vara utbytesstudent en gång under din studietid.

Studiemedel

Som Erasmusstipendiat har du rätt till studiemedel från CSN och betalar inga terminsavgifter vid värduniversitetet. Du har dessutom rätt till ett Erasmusstipendium. Stipendiet ligger för närvarande på 400–460 €/månad. För Österrike, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lichtenstein, Norge, Sverige, Schweiz och Storbritannien gäller 460 €/månad. För alla övriga europeiska länder gäller 400 €/månad.

Ansökan till Erasmus+

Ansökan om utlandsstudier inför höstterminen sker före den 15 mars. Ansökan om utlandsstudier inför vårterminen sker före den 15 oktober. Din ansökan skickas per mail till vår internationella sekreterare och ska innehålla följande:

  • Ansökningsblankett för Erasmusstudier (ladda ner)
  • CV/meritförteckning
  • Brev med motivering
  • Resultatintyg från Newmaninstitutet

Kontakt

Erasmus+programkoordinator: Lidia Fioravanti, internationell sekreterare 

Newmaninstitutets Erasmus+ambassadörer

Erasmus+ambassadörer är studenter som varit på utbyte  med Erasmus+ och som vill informera och inspirera andra att åka. Newmaninstitutets ambassadörer är Edel Irén Segersam och Lapo Lappin. Läs deras blogg.

Länkar

Erasmus Policy Statement

Erasmus Charter for Higher Education 2021–2027