Erasmus+

Studera i Europa via Erasmus+

Som Erasmusstudent kan du studera i ett annat EU/EES-land i 3–12 månader. Dina utlandsstudier tillgodoräknas alltid i din examen. Studentutbytet bygger på samarbetsavtal mellan Newmaninstitutet och universitet/högskolor i Europa.

Samarbetspartners

Newmaninstitutet samarbetar för närvarande med följande universitet och högskolor:

Pontifical University St Patrick's College, Maynooth, Irland

University of Perugia, Italien

Jesuit University Ignatianum in Krakow, Polen

Hochschule für Philosophie München, Tyskland

Leuphana Universität, Lüneburg, Tyskland

Philosophisch-Teologische Hochschule Sankt Georgen, Frankfurt am Main, Tyskland

University of Freiburg, Tyskland

Universität Innsbruck, Österrike

Universität Wien, Österrike

Förutsättningar för utbyte

För att vara berättigad till Erasmusstudier ska du vara registrerad som heltidsstudent vid Newmaninstitutet, ha minst 60 hp avklarade och ha för avsikt att ta ut en examen. Du kan bara vara utbytesstudent en gång under din studietid.

Studiemedel

Som Erasmusstipendiat har du rätt till studiemedel från CSN och betalar inga terminsavgifter vid värduniversitetet. Du har dessutom rätt till ett Erasmusstipendium. Stipendiet ligger för närvarande på 400–460 €/månad. För Österrike, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lichtenstein, Norge, Sverige, Schweiz och Storbritannien gäller 460 €/månad. För alla övriga europeiska länder gäller 400 €/månad.

Ansökan till Erasmus+

Ansökan om utlandsstudier inför höstterminen sker före den 15 mars. Ansökan om utlandsstudier inför vårterminen sker före den 15 oktober. Din ansökan skickas per mail till international@newman.se och ska innehålla följande:

  • Ansökningsblankett för Erasmusstudier (ladda ner)
  • CV/meritförteckning
  • Brev med motivering
  • Resultatintyg från Newmaninstitutet

Kontakt

Erasmus+programkoordinator: Lidia Fioravanti, internationell sekreterare 

Newmaninstitutets Erasmus+ambassadörer

Erasmus+ambassadörer är studenter som varit på utbyte  med Erasmus+ och som vill informera och inspirera andra att åka. Läs våra tidigare ambassadörers blogg.

Länkar

Erasmus Policy Statement

Erasmus Charter for Higher Education 2021–2027