HÖGSKOLA FÖR TEOLOGI, FILOSOFI OCH KULTUR

Sök
Stäng denna sökruta.

Kandidatexamen i filosofi 180 hp

Om programmet

Höstterminen 2013 lanserade Newmaninstitutet ett för Sverige och hela Norden unikt utbildningsprogram i filosofi med särskild inriktning på förhållandet mellan vetenskap och religion. Programmet motsvarar 180 hp och berättigar till en kandidatexamen i filosofi.

Utbildningen riktar sig till alla som är intresserade av en fördjupning i frågor om religion, filosofi och vetenskap. Den kan också vara en kompletterande utbildning för exempelvis naturvetare med intresse för religion och teologi, liksom för lärare, läkare, vetenskapsjournalister och kulturarbetare generellt.

Programmet är unikt genom sin interdisciplinära karaktär, genom att frågor från filosofins och teologins områden kontinuerligt relateras till varandra. Det skiljer sig därmed från andra akademiska program i teologi och religion.

Hjälp av en mentor

I början av utbildningen tilldelas du en mentor från Newmaninstitutet. Tillsammans med din mentor detaljplanerar du utbildningen och gör det urval bland valbara kurser som är mest lämpat för dig. Vissa kurser är obligatoriska i programmet.

Studietakt och plats

Programmet ges såväl lokalt på helfart som på halvdistans med obligatoriska träffar i Uppsala på halvfart.

Programmets omfattning

  • A-kursen, introduktion i filosofi och teologi 30 hp
  • Etik och samhällsfilosofi 22,5 hp
  • Filosofins historia 30 hp
  • Obligatoriska profilkurser i kunskapsteori, metafysik, religionsfilosofi, fundamentalteologi, vetenskapsteori, logik samt naturvetenskap och religion 52,5 hp
  • Två valbara kurser i filosofi 15 hp
  • Två valbara kurser i systematisk teologi 15 hp
  • Examensarbete 15 hp

Ansökan och behörighet

Ansökning till programmet för kandidatexamen i filosofi och till kurserna görs via antagning.se.

För att antas till kandidatprogrammet krävs grundläggande behörighet samt särskild behörighet i historia 1b alternativt 1a1+1a2 eller motsvarande och samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2 eller motsvarande.

Utbildningsplan

Utbildningsplan halvdistans