Kapellet

En plats för ro och kontemplation

I Newmaninstitutets kapell kan du få en stund av ro och kontemplation.

Från och med den 18 januari 2022 firas mässa på tisdagar kl. 12:15.