Kapellet

En plats för ro och kontemplation

I Newmaninstitutets kapell kan du få en stund av ro och kontemplation.

Katolsk mässa firas på tisdagar kl. 12:15 under terminstid.