Kapellet

En plats för ro och kontemplation

I Newmaninstitutets kapell kan du få en stund av ro och kontemplation.
Katolsk mässa firas under läsåret, varje tisdag kl. 12:15 och onsdag kl. 08:00.

OBS! Alla offentliga mässor är inställda tills vidare.