HÖGSKOLA FÖR TEOLOGI, FILOSOFI OCH KULTUR

Sök
Stäng denna sökruta.

Kandidatexamen i teologi 180 hp

Om programmet

I en kandidatexamen i teologi vid Newmaninstitutet får du en grundläggande filosofisk skolning och gedigna teologiska kunskaper, samt gedigna kultur- och samhällsstudier. Målet är att du ska kunna betrakta den kristna trostraditionen med både inlevelse och kritisk distans, integrera dina teologiska kunskaper i dina vardagliga erfarenheter och tillämpa dem i relation till olika religiösa och filosofiska tankesystem. Därför ingår filosofi i Newmaninstitutets utbildningsprogram i teologi.

Vi erbjuder också våra studenter kunskap om kultur och förmåga att förstå hur tro och livsåskådning manifesteras i t.ex. konst, litteratur, film och musik.

Utbildningsprogrammet är synkroniserat med liknande utbildningar runt om i världen. Du har därmed goda möjligheter att förlägga en del av dina studier till institutioner utomlands. Till exempel är ”Catholic Studies”, som förekommer främst i USA, ett exempel på hur teologi och filosofi förenas med kulturstudier.

Hjälp av en mentor

I början av utbildningen tilldelas du en mentor från Newmaninstitutet. Tillsammans med din mentor detaljplanerar du utbildningen och gör det urval bland valbara kurser som är mest lämpat för dig. Vissa kurser är obligatoriska i programmet men du får också möjlighet att bredda och fördjupa dina kunskaper utifrån egna förutsättningar. Förutom ordinarie kursutbud finns möjligheter att välja litteraturkurser i olika ämnen i samråd med din mentor och examinator.

Studietakt och plats

Programmet ges såväl lokalt på helfart som på halvdistans med obligatoriska träffar i Uppsala på halvfart.

Programmets två varianter

Variant 1

  • A-kursen, introduktion till filosofi och religion 30 hp
  • Teologi, minst 120 hp med fyra ”ingångar”: bibelvetenskaplig 30 hp, historisk 15/30 hp, kulturell 15/30 hp, systematisk-teologisk 45 hp
  • Filosofi, minst 15 hp
  • Examensarbete 15 hp

Variant 2

  • A-kursen, introduktion till filosofi och religion 30 hp
  • Teologi, minst 105 hp med fyra ”ingångar”: bibelvetenskaplig 30/37,5 hp, historisk 15/22,5 hp, kulturell 15 hp, systematisk-teologisk 37,5 hp
  • Filosofi, minst 30 hp
  • Examensarbete 15 hp

Inriktning mot ekologi

Från och med hösten 2022 finns också alternativet att läsa en kandidatexamen i teologi med inriktning mot ekologi. Upplägget är detsamma som ovan, variant 1, men du väljer åtta kurser med ekologisk inriktning om sammanlagt 60 hp, fördelade på 45 hp inom systematisk teologi och 15 hp inom historia/kultur- och samhälle.

Ansökan och behörighet

Ansökning till programmet för kandidatexamen i teologi och till kurserna görs via antagning.se.

För att antas till kandidatprogrammet krävs grundläggande behörighet samt särskild behörighet i historia 1b alternativt 1a1+1a2 eller motsvarande och samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2 eller motsvarande.

Utbildningsplan

Utbildningsplan halvdistans