Öppna föreläsningar

På denna sida hittar du föreläsningar som är öppna för allmänheten och som ges på Newmaninstitutet eller där Newmaninstitutet är medarrangör.

Hur skriver vi om Bysans idag?

INBJUDAN till den 17:e föreläsningen till Lennart Rydéns minne vid Newmaninstitutet, Uppsala, fredag 9 oktober kl. 18.00. Christine Amadou, professor i idéhistoria vid Oslo universitet, föreläser om ämnet ”Hvordan skrive om Bysants i 2020?”. Föredraget hålls på norska.

Föredraget ges via Zoom:

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64254410417 Meeting ID: 642 5441 0417

För frågor kontakta Helena Bodin.

Presentation

När Christine Amadou fick uppdraget att skriva en introduktionsbok om Bysans började hon reflektera runt frågor som hon vill lyfta fram i denna föreläsning. Hur leverera en generell berättelse om Bysans när forskningen blivit allt mer specialiserad och uppdelad i underdiscipliner? Vilka frågor är aktuella idag och hur påverkar det vår förståelse av Bysans? Vilket är arvet från äldre tiders reception?

Amadou tar också upp de senaste 50 årens banbrytande forskning inom bysantinologin, där Lennart Rydén har en central plats.

Christine Amadou är professor i idéhistoria och för närvarande prefekt för Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk vid Oslo universitet. Hennes forskning har inriktats mot senantik och bysantinsk idéhistoria, hagiografi och reception. Hon är även översättare.

Om Lennart Rydén

Lennart Rydén (1931–2002) var Sveriges förste professor i bysantinologi vid Uppsala universitet (1980–1996).

”Glädje, skratt och lek”

”Glädje, skratt och lek” är en av höstens kurser på Newmaninstitutet. Föreläsningarna är öppna för allmänheten men studenter som går kursen har företräde. För övriga personer gäller först på plats. Dörrarna stängs när maxantal uppnåtts. Med hänsyn till Folkhälsomyndighetens riktlinjer är antalet begränsat till 25 personer per tillfälle.

Pia Johansson och Dan Ekborg från föreställningen Spelman på taket. Premiär 24 augusti 2019 på Dansens Hus.
Foto: Bengt Wanselius

Föreläsningarna ges vissa måndag- eller tisdagkvällar mellan 31 augusti och 21 november, kl. 19–21 i Newmaninstitutets aula.

Program

Måndag 31 augusti
Finns det äkta glädje? Fredrik Heiding, jesuitpater och lärare i teologi på Newmaninstitutet och Pia Johansson, skådespelare 

Tisdag 15 september
Om skratt och skrattande. Christine Zyka, lärare i filosofi på Newmaninstitutet

Tisdag 22 september
Vad är glädje? Christine Zyka, lärare i filosofi på Newmaninstitutet

Måndag 28 september
Skratt och lek som motkultur – ryska perspektiv. Helena Bodin, lärare i litteraturvetenskap på Newmaninstitutet och på Stockholms universitet. OBS! Via Zoom: https://us02web.zoom.us/j/81198279249