HÖGSKOLA FÖR TEOLOGI, FILOSOFI OCH KULTUR

Sök
Stäng denna sökruta.

Ljudarkiv

Ljudinspelade föreläsningar

30 november 2020: Martin Sahlén om ”Universums ursprung: mytologi, kosmologi och filosofi

Varför finns något snarare än intet? Varifrån kommer universum? Hur har allt uppstått?

Dessa frågor har sysselsatt människor sedan de första kända mytologiska berättelserna. I detta föredrag ger Martin Sahlén en överblick över olika historiska och filosofiska perspektiv på universums ursprung och vad den moderna observationella kosmologin och fysiken har att säga om det.

Vad är den moderna kosmologins möjligheter och begränsningar i att besvara dessa klassiska frågor? Och hur ser ett rimligt filosofiskt och teologiskt perspektiv ut på dessa frågor i ljuset av modern kosmologi?

Martin Sahlén är docent i astronomi vid institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet, samt forskare vid Swedish Collegium for Advanced Study.

8 mars 2021: Joel Halldorf om ”Gud: Jakten – Om existentiell svindel i det 21:a århundradet

Sverige kallas ibland för världens mest sekulariserade land, men sökandet efter det heliga finns som en underström också i det sekulära.

Gud: Jakten undersöker teologen Joel Halldorf de religiösa dimensionerna av vår samtid i politik, konsumtion och religion. Han placerar sekulära fenomen sida vid sida med religiösa rörelser som amerikansk kristen höger, islam och pingstväckelse (t.ex. Knutbyförsamlingen) och menar att det inte är lika stor skillnad mellan det religiösa och sekulära som vi antar. När människor påstår att de avgudar en kändis eller att fotboll är deras religion, är det bara slentrianmässiga uttryck eller menar de faktiskt vad de säger?

8 april 2018 Mats Wallberg om ”Mirakler – vad kan en upplyst människa tro?

Sedan upplysningen har tanken på mirakel kritiserats från många olika håll. Den mest kända kritiken kommer från David Hume (1711-1776) och kan sammanfattas i påståendet att vi aldrig kan ha tillräckligt goda skäl för att tro på mirakler. En annan kritik gör gällande att naturvetenskapen visat att mirakler inte kan ske: de som tror på mirakler kommer alltså på kollisionskurs med naturvetenskapen.

I detta föredrag kommer Mats Wahlberg, lektor och docent i systematisk teologi vid Umeå Universitet att närmare presentera och analysera denna kritik: är det omöjligt att bejaka mirakler som upplyst människa?

8 februari 2021: Mårten Björk om ”Politik och odödlighet: från Augustinus till Martin Hägglund

Den svenske filosofen Martin Hägglund har i ett flertal böcker (senast i ”Vårt enda liv”) hävdat att tron på odödlighet och evigt liv innebär en flykt från detta liv, en vägran att omfamna och värdera det ändliga liv som är vårt.

Men vad innebär odödlighet och evigt liv enligt de tänkare som Hägglund kritiserar, såsom exempelvis den nordafrikanske kyrkofadern Augustinus och varför har frågan om odödlighet alltid varit en politisk fråga?

I det här föredraget diskuterar teologen Mårten Björk förhållandet mellan politik och odödlighet, tid och evighet, och anknyter bland annat till Augustinus och Hägglund.

Mårten Björk är doktor i teologi och research fellow vid Lunds Universitet och Oxfords Universitet.