International Events

Internationella evenemang

På den här sidan förmedlas tips om föreläsningar och konferenser som arrangeras inom de internationella nätverk som Newmaninstitutet tillhör.

Here you can find information of events organized by the international networks that the Newman Institute belongs to.