Ann-Ida Fehn

Presentation

Sedan 2020 arbetar jag som studieadministratör på Newmaninstitutet. I nära samarbete med lärarna och rektorerna ansvarar jag för de praktiska frågor, som rör våra studenter och antagningen till våra kurser och program. Inför varje ny antagningsomgång arbetar jag med handläggning av anmälningar som går via antagning.se.

En annan del av mitt arbete rör registrering av nya studenter, kontakt med olika myndigheter och poängrapportering till CSN.

Övriga uppdrag

Utöver mina arbetsuppgifter som rör studieadministration är jag även ansvarig för biblioteket samt för arkiveringen på Newmaninstitutet.

Kontakt

FÖRÄLDRALEDIG FRÅN OCH MED 1 DECEMBER 2021. Vikarie är Malena Alpsten.

adm@newman.se
ann-ida.fehn@newman.se
070-312 62 50