Anna Hornström

Presentation

Jag har en magisterexamen med inriktning mot kvalitets- och ledarskapsutveckling vid Mittuniversitetet (2007). Därefter har jag arbetat med kvalitetsarbete, bland annat som kvalitetschef inom det privata näringslivet och som forsknings- och utvecklingsstrateg på Högskolan Dalarna. Jag har också undervisat i kvalitetsteknik, organisationsutveckling och ledarskap vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Högskolan Dalarna.

Uppdrag

Sedan februari 2021 är jag anställd på Newmaninstitutet som högskoledirektör, vilket innebär att jag har det övergripande ansvaret för lärosätets verksamhetsstöd. Målet är att verksamhetsstödet både ska understödja och aktivt bidra till den akademiska miljöns vidareutveckling, vilket i sin tur gynnar såväl studenter och medarbetare som det omgivande samhället.

I mitt uppdrag ingår också huvudansvar för lärosätets systematiska kvalitetsarbete.   

Kontakt

anna.hornstrom@newman.se

Mottagning efter överenskommelse.