Bilder från överlämningen av festskriften till Anders Ekenberg på hans 75-årsdag.