Christine Zyka

Presentation

Jag är gift och lycklig fembarnsmor.

År 2013 disputerade jag vid Université catholique de Lyon. Jag har även en lärarexamen i franska och filosofi (Uppsala universitet och Stockholms universitet).

Sedan 2018 arbetar jag på Newmaninstitutet som vice rektor och lektor i filosofi.

Undervisning och ansvarsområden

Jag undervisar sedan flera år tillbaka på de filosofiska delarna av A-kursen, samt ger kurser i estetik och kontinental 1900-talsfilosofi.

Vid Newmaninstitutet har jag visst ledningsansvar som delegeras av rektor.

Forskningsområden

Min doktorsavhandling L’art et le Beau. Simone Weil et l’esthétique berörde artikulationen mellan konsten och det sköna hos den franska 1900-tals filosofen och mystikern Simone Weil.

Estetik är mitt huvudsakliga filosofiska område, men jag har också kommit att specialisera mig på kontinental 1900-talsfilosofi (den fransktalande framför allt).

Kontakt

christine.zyka@newman.se
tel. 0705-621152

Mottagning efter överenskommelse.