HÖGSKOLA FÖR TEOLOGI, FILOSOFI OCH KULTUR

Sök
Stäng denna sökruta.

Erik Åkerlund

Presentation

Jag har en doktorsexamen i teoretisk filosofi, med inriktning mot filosofins historia, från Uppsala universitet 2011. Förutom detta har jag också en lärarexamen i filosofi och matematik.

Jag har undervisat på Newmaninstitutet sedan 2007, är fast anställd från och med 2013 och studierektor sedan 2018.

Jag tillhör tidskriften Signums redaktionskommitté.

Undervisning och andra uppgifter

Jag är studierektor och lektor i filosofi på Newmaninstitutet. Jag undervisar ganska brett inom det filosofiska området, i kurser om metafysik, kunskapsteori och filosofisk antropologi, liksom på de filosofiska delarna av A-kursen.

Forskningsområden

Tidsmässigt har min forskning rört sig mellan medeltida filosofi och tidigmodern filosofi, och framförallt tiden däremellan. Områdesmässigt har forskningen främst rört metafysiska och kunskapsteoretiska frågeställningar, men med vissa utflykter till politisk filosofi.

Kontakt

erik.akerlund@newman.se
tel. 070-942 97 68

Telefontid: tisdag kl. 10.30–12.30, torsdag kl. 10.00–12.00

Publikationer i urval

”Suárez and the Metaphysics of Democracy”, i Quaestio – Journal of the History of Metaphysics, vol. 18, 2018.

”Causation”, i The Routledge Companion to Sixteenth Century Philosophy, red. Henrik Lagerlund och Benjamin Hill, New York, NJ: Routledge, 2017.

”På väg mot ett icke-relativiserande traditionsbegrepp: MacIntyre och Newman”, i Svensk Teologisk Kvartaltidskrift 92:2, 2016.

”Material Causality – Dissolving a Paradox: The Actuality of Prime Matter in Suárez”, i Suárez on Aristotelian Causality, red. Jakob Leth Fink, Leiden: Brill, 2015.

”Suárez om individens rättigheter” [“Suárez on the Right of the Individual”], i Tidskrift för politisk filosofi 16:2/3, 2012.

’Nisi temere agat’. Francisco Suárez on Final Causes and Final Causation,
(diss.) Uppsala 2011.

Föredrag i urval

”The Power to do What? Francisco Suárez on Causal Powers”, Causal Powers in Late Medieval and Early Modern Philosophy, maj 2022. 

”Varats analogi och den katolska föreställningsvärlden”, föredrag arrangerat av Newmaninstitutets studentkår, maj 2022. 

”Rodrigo de Arriaga and the Point-Like Structure of Matter”, Hylomorphism into Pieces: Elements, Atoms and Corpuscles in the Late Middle Ages (1400–1600), april 2022. 

”The King’s Power and the Power of the People. On a Conundrum in Suárez’ Political Philosophy”, Divergent Scholasticisms, mars 2022. 

”Thomas av Aquino och varats analogi”, Thomistiska institutet, Angelicum (inom ramen för en serie av föreläsningar på svenska), mars 2022. 

”Arriaga on Matter”, Stockholm Workshop in History of Philosophy, januari 2022.