Erik Åkerlund

Presentation

Jag har en doktorsexamen i teoretisk filosofi, med inriktning mot filosofins historia, från Uppsala universitet 2011. Förutom detta har jag också en lärarexamen i filosofi och matematik.

Jag har undervisat på Newmaninstitutet sedan 2007, är fast anställd från och med 2013 och studierektor sedan 2018.

Jag tillhör tidskriften Signums redaktionskommitté.

Undervisning och andra uppgifter

Jag är studierektor och lektor i filosofi på Newmaninstitutet. Jag undervisar ganska brett inom det filosofiska området, i kurser om metafysik, kunskapsteori och filosofisk antropologi, liksom på de filosofiska delarna av A-kursen.

Forskningsområden

Tidsmässigt har min forskning rört sig mellan medeltida filosofi och tidigmodern filosofi, och framförallt tiden däremellan. Områdesmässigt har forskningen främst rört metafysiska och kunskapsteoretiska frågeställningar, men med vissa utflykter till politisk filosofi.

Kontakt

erik.akerlund@newman.se
tel. 070-942 97 68

Telefontid: tisdag kl. 10.30–12.30, torsdag kl. 10.00–12.00

Publikationer i urval

”Suárez and the Metaphysics of Democracy”, i Quaestio – Journal of the History of Metaphysics, vol. 18, 2018.

”Causation”, i The Routledge Companion to Sixteenth Century Philosophy, red. Henrik Lagerlund och Benjamin Hill, New York, NJ: Routledge, 2017.

”På väg mot ett icke-relativiserande traditionsbegrepp: MacIntyre och Newman”, i Svensk Teologisk Kvartaltidskrift 92:2, 2016.

”Material Causality – Dissolving a Paradox: The Actuality of Prime Matter in Suárez”, i Suárez on Aristotelian Causality, red. Jakob Leth Fink, Leiden: Brill, 2015.

”Suárez om individens rättigheter” [“Suárez on the Right of the Individual”], i Tidskrift för politisk filosofi 16:2/3, 2012.

’Nisi temere agat’. Francisco Suárez on Final Causes and Final Causation,
(diss.) Uppsala 2011.