Fredrik Heiding

Presentation

Jag är jesuitpater, född (1967) och uppvuxen i Stockholm, doktor i teologi vid University of Oxford och lektor i teologi vid Newmaninstitutet. Mitt specialområde är ignatiansk spiritualitet och jag ger regelbundet ignatianska reträtter.

Min utbildning i Jesuitorden består av följande: novitiat i Nürnberg, filosofistudier vid Hochschule für Philosophiei München, praktik i Chihuahua och Chiapas (Mexiko), teologistudier vid Heythrop College i London, kaplan i S:ta Eugenia församling i Stockholm, doktorandstudier vid Campion Hall i Oxford.

Undervisning och andra uppgifter

Jag undervisar i kristen spiritualitet och kyrkohistoria, samt ansvarar för A-kursen och medverkar i Newmaninstitutets evenemang som t.ex. i Almedalen.

Jag ingår i redaktionen för tidskriften Signum, är redaktör för Signums hemsida samt också studentpräst.

Mitt nuvarande forskningsprojekt handlar om yttrandefrihetens förhållande till helighet, såväl traditionellt religiös som sekulär. Vilket pris har yttrandefriheten? Får man häda? Finns det något som är heligt i det samtida samhället?

Forskningsområden

  • Ignatiansk spiritualitet och Jesuitordens historia
  • Lekfullhet, lek, glädje och dårskap
  • Mystik teologi (främst Dionysios Areopagita)
  • Kyrkans historia (i synnerhet 1500-talet)
  • Kroppslighet
  • Yttrandefrihet och helighet

Kontakt

fredrik.heiding@newman.se

Publikationer i urval

Böcker

Heiding, Fredrik, Låt kroppen tala. Dominikus nio sätt att be, Artos, Skellefteå 2022.

Heiding, Fredrik, Lek för Guds skull. Lekfullhetens kreativitet, dygder och laster, Artos, Skellefteå 2020.

Sebastian Brock, Den helige Isak av Nineves visdomsord, översättning från engelskan av Fredrik Heiding, Artos, Skellefteå 2019.

Dionysios Areopagita, Paradoxernas Gud. Verk i urval, övers. Tord Fornberg med inledning och sammanfattning av Fredrik Heiding S.J, Artos, Skellefteå 2017.

Petrus Canisius, Katolikernas lilla katekes, bearbetning av sv. övers. Margareta Murray Nyman. Inledning, porträtt av Canisius samt kommentar av Fredrik Heiding S.J., Skara stiftshistoriska sällskap, Skara 2017.

Heiding, Fredrik & Nyman Magnus (red.), Doften av rykande vekar. Reformationen ur folkets perspektiv, Artos, Skellefteå 2016.

Ignatius av Loyola, Andliga övningar och tio brev, översättning av Fredrik Heiding i samarbete med Per Beskow, Artos, Skellefteå 2005 (2:a uppl. 2015).

Ignatius av Loyola, Pilgrimens berättelse, översättning av Fredrik Heiding i samarbete med Per Beskow, Artos, Skellefteå 2011 (2:a uppl. 2013).

Ignatian Spirituality at Ecclesial Frontiers, Lulu Publishing, (diss.) 2012.

Artiklar

”Childlike Play in the Liturgical Writings of Dionysios the Areopagite” i Why We Sing. Music, Word, and Liturgy in Early Christianity. Essays in Honour of Anders Ekenberg’s 75th Birthday, red. Carl Johan Berglund, Barbara Crostini & James A. Kelhoffer, Brill 2022, s. 341–364.

”Rätten att häda inom vissa gränser”, Signum 5/2022, s. 1–2. 

”Angeläget kunskapslyft om kommunismen”, Signum 5/2021, s. 1–2. 

”Hur olika är gudomspersonerna? Treenighetens mysterium hos Thomas av Aquino”, Signum, nr 3/2021, s. 21–29.

”Mayafolkets kaffeproduktion i Mexiko”, Signum 2/2020, s. 40–45. 

”Skapelsens skönhet i franciskansk tradition”, Signum 2/2018.

”Dylans poesi i kristen tolkning”, Signum 2/2017.

”Dåraktig kristen humanism – Erasmus syntes av rationalitet och galenskap i kristen tro”, Signum 5/2012.

”Our Lady, Lead Us to Christ! Early Jesuit Devotion to Mary”, The Way 52/2 (April, 2011). 

”Grundkurs i spiritualitet med originell Origenes”, Signum 9/2009.

”Ignatiansk känsla för den katolska kyrkan”, Signum 5/2008.

”Religiösa perspektiv på fotbolls-VM”, Signum 5/2006.

”Fotbollens religiösa dimensioner”, Signum 5/2002.