Fredrik Heiding

Presentation

Jag är jesuitpater, född (1967) och uppvuxen i Stockholm, doktor i teologi vid University of Oxford och lektor i teologi vid Newmaninstitutet. Mitt specialområde är ignatiansk spiritualitet och jag ger regelbundet ignatianska reträtter.

Min utbildning i Jesuitorden består av följande: novitiat i Nürnberg, filosofistudier vid Hochschule für Philosophiei München, praktik i Chihuahua och Chiapas (Mexiko), teologistudier vid Heythrop College i London, kaplan i S:ta Eugenia församling i Stockholm, doktorandstudier vid Campion Hall i Oxford.

Undervisning och andra uppgifter

Jag undervisar i kristen spiritualitet och kyrkohistoria, samt ansvarar för A-kursen och medverkar i Newmaninstitutets evenemang som t.ex. i Almedalen.

Jag ingår i redaktionen för tidskriften Signum, är redaktör för Signums hemsida samt också studentpräst.

Mitt nuvarande forskningsprojekt handlar om kroppslighetens betydelse i kristen spiritualitet utifrån den helige Dominikus nio sätt att be.

Forskningsområden

  • Ignatiansk spiritualitet och Jesuitordens historia
  • Lekfullhet, lek, glädje och dårskap
  • Mystik teologi (främst Dionysios Areopagita)
  • Östkyrklig teologi (främst Isak av Nineve och Efraim Syriern)
  • Franciskansk spiritualitet (Franciskus av Assisi, Bonaventura)
  • Kyrkans historia (i synnerhet 1500-talet)
  • Renässanshumanism

Kontakt

fredrik.heiding@newman.se
tel. 018-580 07 18

Publikationer i urval

Böcker

Heiding, Fredrik, Lek för Guds skull. Lekfullhetens kreativitet, dygder och laster, Artos, Skellefteå 2020

Dionysios Areopagita, Paradoxernas Gud. Verk i urval, övers. Tord Fornberg med inledning och sammanfattning av Fredrik Heiding S.J, Artos, Skellefteå 2017

Petrus Canisius, Katolikernas lilla katekes, bearbetning av sv. övers. Margareta Murray Nyman. Inledning, porträtt av Canisius samt kommentar av Fredrik Heiding S.J., Skara stiftshistoriska sällskap, Skara 2017

Heiding, Fredrik & Nyman Magnus (red.), Doften av rykande vekar. Reformationen ur folkets perspektiv, Artos, Skellefteå 2016

Ignatius av Loyola, Andliga övningar och tio brev, översättning av Fredrik Heiding i samarbete med Per Beskow, Artos, Skellefteå 2005 (2:a uppl. 2015)

Ignatius av Loyola, Pilgrimens berättelse, översättning av Fredrik Heiding i samarbete med Per Beskow, Artos, Skellefteå 2011 (2:a uppl. 2013)

Ignatian Spirituality at Ecclesial Frontiers, Lulu Publishing, (diss.) 2012

Artiklar

”Skapelsens skönhet i franciskansk tradition”, Signum 2/2018

”Dylans poesi i kristen tolkning”, Signum 2/2017

”Dåraktig kristen humanism – Erasmus syntes av rationalitet och galenskap i kristen tro”, Signum 5/2012

”Our Lady, Lead Us to Christ! Early Jesuit Devotion to Mary”, The Way 52/2 (April, 2011) 

”Grundkurs i spiritualitet med originell Origenes”, Signum 9/2009

”Ignatiansk känsla för den katolska kyrkan”, Signum 5/2008

”Religiösa perspektiv på fotbolls-VM”, Signum 5/2006

”Fotbollens religiösa dimensioner”, Signum 5/2002