HÖGSKOLA FÖR TEOLOGI, FILOSOFI OCH KULTUR

Sök
Stäng denna sökruta.

Hädelse och helighet i ett pluralistiskt samhälle

Frågan om hädelse debatteras i vår tid nästan alltid med utgångspunkt i islam eller mer avgränsat i militant islamism. All energi går åt till att diskutera koranbränning, Salman Rushdies Satansverserna, den franska tidningen Charlie Hebdoskarikatyrer och Lars Vilks konst. Men är det kanske också värt att undersöka huruvida reflektionen över blasfemi skulle se annorlunda ut i ett kristet sammanhang?

Den 13 mars kl. 18.15–19.15 i Katedralkaféet i Uppsala föreläser jesuitpater Fredrik Heiding utifrån ett kristet perspektiv om begreppen helighet och hädelse och hur deras respektive innebörd har skiftat under olika århundraden och på olika platser. Om blasfemi tidigare tolkades som ett grovt missbruk av människans frihet har vördnaden för det heliga idag fått ge vika för två andra värden högre upp i hierarkin: yttrandefriheten och demokratin.

Signum nr 2/2023 som kommer ut den 3 mars innehåller tre artiklar på temat hädelse.