Insamling till förmån för studenter i Libanon

För mer information se videopresentationen

Newmaninstitutet ingår i Kircher Network som fortsätter att samla in bidrag till studenter vid Saint Joseph University i Beirut (USJ). USJ grundades av jesuiter år 1875 och är en libanesisk icke-vinstdrivande utbildnings- och forskningsinstitution.

Sedan oktober 2019 har universitetet befunnit sig en mycket utsatt situation. Libanons ekonomiska och sociala kriser har tvingat lärare, studenter, doktorer och sjuksköterskor att lämna landet. För att kunna fortsätta sina studier under det akademiska året 2022-2023 är 53% av de libanesiska studenterna i behov av bidrag från stipendier. 

De bidrag som skänks kommer att innebära avgörande möjligheter för fortsatt utbildning av libanesiska ungdomar och bistå dem i projektet att bygga upp Libanon med medkänsla och kompetens. Bidragen kommer att hjälpa till att säkerställa att jesuituniversitetet USJ förblir en stöttepelare i det libanesiska utbildningssystemet.

Du kan donera pengar genom att klicka här