Lidia Fioravanti

Presentation

Sedan 2020 är jag internationell sekreterare (international officer) på Newmaninstitutet.

Jag är utbildad i Italien, med en
filosofie kandidatexamen och en masterexamen i klassiska språk och historia.

Nu är jag student på teologiprogrammet på Newmaninstitutet.

Uppdrag

Jag är kontaktperson för internationella studenter som studerar eller vill studera på Newmaninstitutet och för de av våra studenter som vill studera utomlands. I det arbetet ingår att jag är programkoordinator för Erasmus+.

Jag ansvarar för administrativa frågor inom projekt och samarbeten med universitet utomlands, framför allt i jesuiternas nätverk (Kircher, IAJU och JWL).

Kontakt/Contact

lidia.fioravanti@newman.se