Newmaninstitutet förvärvar rätten att ge masterexamina i teologi

Regeringen har i oktober 2020 i enlighet med Universitetskanslerämbetets rekommendationer beslutat att tilldela Newmaninstitutet examensrättigheter för masterexamen i teologi.

Den nya masterexamen ger studenter möjlighet till fördjupning inom ett av Newmaninstitutets fokusområden, systematisk teologi.

Under 2020 är det exakt tio år sedan Newmaninstitutet fick examensrättigheter för en kandidatexamen i teologi. Institutionen har utvecklats med jämna steg sedan dess, till exempel genom examensrättigheter för en kandidatexamen i filosofi.

Enligt Universitetskanslerämbetets bedömning har institutet nu ”en specialiserad men kreativ utbildningsmiljö”. Myndigheten lyfter i sin motivation bland annat fram att Newmaninstitutet ”utifrån sin katolska bakgrund (…) under det senaste decenniet blivit en väletablerad anordnare av teologisk utbildning på grundnivå i teologi.” Examensrättigheter för masterexamen ges eftersom Newmaninstitutet ”inom huvudområdet systematisk teologi (…) utan tvekan har den lärarkompetens och lärarkapacitet som erfordras”.

Första intagningen till det tvååriga programmet blir från höstterminen 2021 och fortsätter sedan med antagning av nya studenter vartannat år.