Patristikseminariet

Patristikseminariet vid Newmaninstitutet drivs i samverkan med Uppsala universitet. Seminariet samlar forskare och studenter på högre nivå inom olika discipliner som är intresserade av frågor kring kristendomen i antiken/senantiken och angränsande ämnen. Här behandlas också frågor om receptionen av patristisk litteratur och dess tankegångar under medeltid och nutid.

Seminariet sammanträder på onsdagar kl. 16.00–18.00 via Zoom. Se detaljer nedan.

Kontaktperson: Barbara Crostini

Program för vt 2021

Instructions

Paper presentation and discussion will be from 4–5:30 pm. Following the paper, from 5:30–6, we will have a Greed reading group (see the program).

You may participate in one or other parts, or both, depending on your commitments on a particular day.

I will send Zoom links to those who indicate they wish to participate. We are always open to suggestions for new members to join the seminar.

If you would like to give a paper, please let me know.

Barbara Crostini, Course coordinator

Tips! Det finns också ett patristiskt seminarium i Lund att följa.