Patristikseminariet

Patristikseminariet vid Newmaninstitutet, som drivs i samverkan med Uppsala universitet, samlar forskare och studenter på högre nivå inom olika discipliner som är intresserade av frågor kring kristendomen i antiken och senantiken och angränsande ämnen. Vi tar även upp frågor om receptionen av patristisk litteratur och dess tankegångar under medeltid och nutid.

Seminariet sammanträder i Hopkinssalen, kl. 16.15‒18.00 på Newmaninstitutet, Slottsgränd 6, Uppsala. Träffarna är inställda tills vidare.

Schema vt 2020

7 februari Samtalsseminarium om “Bibelvetenskap och Teologi”. Se mer under Aktuellt.

12 februari Marianne Wifstrand Schiebe presenterar sin bok: Das anthropomorphe Gottesbild. Berechtigung und Ursprung aus der Sicht antiker Denker. Franz Steiner Verlag, Stuttgart (Potsdamer Altertumswissenschaftliche Beiträge 69), 2020. 382 pp. Därefter erbjuder Marianne alla till postseminarium.

4 mars Öppen

15 april Carl Johan Berglund, “Discipleship Ideals in the Acts of Philip”

29 april Lydia Schumacher, ‘Re-reading John of Damascus and Augustine on free will in the early Franciscans tradition’ (King’s College London)

6 maj Dr. Xueing Wang, ‘The concept of ‘epektasis’ in Greek patristic theology, especially in Gregory of Nyssa and Maximus Confessor’ (invited by Philip Geister)

13 maj Ezra Gebremedhin, ‘An English Translation of the Anaphora of Our Lady Mary by Gregory (MG)’.

20 maj Tord Fornberg on Altars in Early Christianity

Intresserad? Kontakta Barbara Crostini på crostini.barbara@gmail.com