HÖGSKOLA FÖR TEOLOGI, FILOSOFI OCH KULTUR

Sök
Stäng denna sökruta.

Erasmus+

Studera i Europa via Erasmus+

Som Erasmusstudent kan du studera i ett annat EU/EES-land i 2–12 månader. Dina utlandsstudier tillgodoräknas alltid i din examen. Studentutbytet bygger på samarbetsavtal mellan Newmaninstitutet och universitet/högskolor i Europa.

Samarbetspartners

Newmaninstitutet samarbetar för närvarande med följande universitet och högskolor:

Université de Namur, Belgien

Pontifical University St Patrick’s College, Maynooth, Irland

University of Perugia, Italien

Jesuit University Ignatianum in Krakow, Polen

The Pontifical University of John Paul II in Krakow, Polen

Universidad Loyola Andalucía, Spanien

Comillas Pontifical University, Madrid, Spanien

Rheinische Friedrich Wilhelms Universität Bonn – Katholische Theologische Fakultät, Tyskland

Fakultät Humanwissenschaften und Theologie TU Dortmund, Tyskland

Philosophisch-Teologische Hochschule Sankt Georgen, Frankfurt am Main, Tyskland

Universität Freiburg – Theologische fakultät, Tyskland

Leuphana Universität, Lüneburg, Tyskland

Hochschule für Philosophie München, Tyskland

Westfaliske Wilhelms Universität, Münster, Tyskland

Universität Innsbruck, Österrike

Förutsättningar för utbyte

För att vara berättigad till Erasmusstudier ska du vara registrerad som heltidsstudent vid Newmaninstitutet och ha för avsikt att ta ut en examen. Du kommer att få hjälp av din mentor eller studierektorn för att bestämma vilka kurser du ska ta utomlands, så att hela din studietid utomlands tillgodoräknas i din examen

Studiemedel

Som Erasmusstipendiat har du rätt till studiemedel från CSN och betalar inga terminsavgifter vid värduniversitetet. Du har dessutom rätt till ett Erasmusstipendium, som för perioden 2022–2024 ligger på €400–460/månad. Utöver stipendiemedel finns det möjlighet att erhålla ett resebidrag om cirka €250 vilket kan öka vid green travelling. Du kan även söka inkluderingsstöd om du skulle befinna dig i en situation som innebär hinder för dina studieplaner genom Erasmus (såsom föräldraskap till små barn, funktionsnedsättning etc.). Hör av dig om du vill veta mer.

Ansökan till Erasmus+

Ansökan om utlandsstudier inför höstterminen sker före den 15 april. Ansökan om utlandsstudier inför vårterminen sker före den 15 oktober. Din ansökan skickas per mail till international@newman.se och ska innehålla följande:

  • Ansökningsblankett för Erasmusstudier (ladda ner)
  • Brev med motivering
  • Resultatintyg från Newmaninstitutet/Ladok

Du får svar senast en vecka efter sista ansökningsdag (22 april respektive 22 oktober), tillsammans med information om hur du ska gå vidare.

Kontakt

international@newman.se

Newmaninstitutets Erasmus+ambassadörer

Erasmus+ambassadörer är studenter som varit på utbyte  med Erasmus+ och som vill informera och inspirera andra att åka. Läs våra tidigare ambassadörers blogg.

Länkar

Erasmus Policy Statement

Erasmus Charter for Higher Education 2021–2027