Resultat av enskilda kursvärderingar

Nedan finner ni resultaten för enskilda kursvärderingar med tre eller fler svarande. Fritextfälten är borttagna med hänsyn till studenternas integritet. För ta del av fullständiga kursvärderingar kontakta studierektor.

Vårterminen 2023

A-kursen, delkurs 3

Filosofins historia I

Filosofins historia II

Kyrkans historia I

Höstterminen 2022

A-kursen, delkurs 1

A-kursen, delkurs 3

Introduktion till Nya testamentet

Latin I

Systematisk teologi, avancerad fördjupning

Teologisk antropologi

Teoribildning och metodlära i praktiken

Wittgenstein

Änglar och demoner

Vårterminen 2022

A-kursen, delkurs 3

Filosofins historia I

Filosofons historia II

Fördjupningskurs i kyrkohistoria

Kyrkans historia II

Medicinsk etik

Om uppmärksamhet

Soteriologi