A-kursen

A-kursen: Introduktion i filosofi och teologi

Kursen ger en introduktion till filosofins och den kristna teologins huvudproblem, delområden, historia och redskap och består av fyra delkurser. Uppläggningen styrs av centrala frågor inom filosofi och teologi som belyses både systematiskt och historiskt. Deltagarna får öva förmågan att med egna ord återge ståndpunkter och texter, att formulera problem och teser, att skriva vetenskaplig text, att använda både svenska och engelska och att söka relevant information. På egen hand och med stöd av viss undervisning inhämtas stora delar av Bibelns innehåll.

Period: ht 2020–vt 2021

Kursen ges lokalt i Uppsala (helfart) och på halvdistans (halvfart) under höstterminen 2020. Kursen fortsätter på halvdistans (halvfart) under vårterminen 2021. Ingen nyantagning erbjuds dock till vårterminen.

Delkurs 1: filosofi, (7,5 hp)
Delkurs 2: filosofi (7,5 hp)
Delkurs 3: teologi (7,5 hp)
Delkurs 4: teologi (7,5 hp)

Helfart, lokalt i Uppsala

Modul 1
Delkurs 1 (filosofi)
Lokal undervisning i Uppsala måndagar 10:00–12:00 och onsdagar 10:00–13:00
Delkurs 3 (teologi)
Lokal undervisning i Uppsala tisdagar 10:30–12:30 och torsdagar 10:00–12:00

Modul 2
Delkurs 2 (filosofi)

Lokal undervisning i Uppsala måndagar och onsdagar 10:00–12:00
Delkurs 4 (teologi)
Lokal undervisning i Uppsala tisdagar 10:30–12:30 och torsdagar 10:00–12:00

Halvfart, halvdistans, obligatoriska heldagsträffar i Uppsala

Modul 1
Delkurs 1 (filosofi): måndag 31 augusti (terminsstart) och måndag 28 september

Modul 2
Delkurs 2 (filosofi): måndag 16 november och måndag 14 december

Modul 3
Delkurs 3 (teologi): onsdag 3 februari 2021 och onsdag 3 mars 2021

Modul 4
Delkurs 4 (teologi): onsdag 21 april 2021 och onsdag 19 maj 2021

Kursledare

Fredrik Heiding, Helena Bodin, Philip Geister, Ulf Jonsson, Christine Zyka och Erik Åkerlund.

Behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier krävs.