Kandidatexamen i teologi med inriktning mot ekologi

Höstterminen 2022 lanserar Newmaninstitutet, inom ramen för kandidatexamen i teologi, en ny inriktning mot ekologi. Från och med det andra studieåret går det att välja ett block om åtta kurser på 60 hp med ekologisk inriktning, som sammantaget ger en integrerad översikt genom infallsvinklar från bland annat teologi, juridik och ekonomi. Den som läser de åtta kurserna får en kandidatexamen i teologi med inriktning mot ekologi.

Kurserna med inriktning mot ekologi omfattar var och en 7,5 hp. Undervisningen på dessa kurser sker på engelska, men programmet som helhet ges på svenska.

Kurserna kan också väljas separat inom våra andra program eller som enstaka kurser. De är lämpliga för alla studenter och yrkesverksamma som vill närma sig ekologiska frågor från ett humanistiskt och teologiskt perspektiv.  De som väljer att läsa kurserna inom kandidatprogrammet i teologi har dock platsgaranti.

Studietakt och plats

I huvudsak sker undervisningen lokalt i Uppsala, men några kurser går att följa på halvdistans. 

Ansökan och behörighet

Den som vill läsa inriktning ekologi som program söker till utbildningsprogrammet kandidatexamen i teologi. Ansökning till programmet och till kurserna görs via antagning.se.

För att antas till kandidatprogrammet krävs grundläggande behörighet samt särskild behörighet i historia 1b alternativt 1a1+1a2 eller motsvarande och samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2 eller motsvarande.

För frågor kontakta studierektor Erik Åkerlund.