Kurser med inriktning ekologi / Courses on Ecology

Från och med hösten 2022 erbjuder Newmaninstitutet teologiska kurser med inriktning mot ekologi som du kan välja inom ramen för kandidatexamen i teologi eller som enstaka kurs. Nedan finns en lista över aktuella kurser.

English

Höstterminen 2022

Ansökning sker via antagning.se mellan 15 mars och 15 april 2022.

Theology of Creation

Francis and Clare of Assisi – Friendship, Faith and Ecology

A New Heaven and a New Earth

Climate Change and Life Choices: A Christian History of the Environment

Vårterminen 2023

Ansökning sker via antagning.se mellan 15 september och 15 oktober 2022.

Environmental Law and Social Love

A Good Disruption – Reinventing Economical Models

Ecological Conversion

Science and Religion