Masterutbildning

I samarbete med Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo erbjuder Newmaninstitutet en masterutbildning i teologi. Den är helt och hållet förlagd till Uppsala med Newmaninstitutets egna lärare som handledare. Masterutbildningen ger studenter med kandidatexamen i teologi fördjupning inom teologins olika områden.

I programmet ingår fyra obligatoriska kurser: Metodkurs, Fördjupningskurs i systematisk teologi, Kyrkohistoria Fördjupning och Nya testamentets hermeneutik, samt fyra valbara kurser, alla på 7,5 hp. Masterprogrammets huvuddel utgörs av en uppsats på 60 hp inom huvudområdet teologi. Newmaninstitutet erbjuder handledning inom de flesta av teologins områden.

För ytterligare information kontakta Mathias Nygaard, programansvarig