Doften av rykande vekar – reformationen ur folkets perspektiv

Artos förlag ger i dagarna ut en antologi om reformationen. Redaktörer för boken är Fredrik Heiding, lektor i teologi vid Newmaninstitutet och Magnus Nyman, professor em. i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet, vice rektor och lärare i kyrkohistoria vid Newmaninstitutet.

Reformationen i Sverige var en kulturrevolution som genomfördes gradvis och mot folkflertalets önskan, en kulturrevolution i bemärkelsen att många centrala aspekter i tidigare generationers liv förändrades i grunden.

Bokens titel – Doften av rykande vekar – antyder att det som tilldrog sig fick vittgående konsekvenser: gillenas, klostrens och den äldre vardagsfromhetens lågor släcktes. Det sinnliga och kroppsliga trängdes undan till förmån för en mer abstrakt religiös tro. Pilgrimsvandringar blev olagliga och utbildningsväsendet nedprioriterades. Hur upplevde folket i socknar och städer allt det nya?

Men lågan slocknade inte för alltid. Mycket av det som då förbjöds ses i dag som något självklart över hela kristenheten, varför det är motiverat att tala om en ”katolsk återkomst” i vår tid.

Medverkande författare i antologin: Martin Berntson, Stina Fallberg Sundmark, Ingela Hedström, Fredrik Heiding, Ritwa Herjulfsdotter, Magnus Nyman, John W. O’Malley, Syster M. Patricia, Anders Piltz, Elisabet Regner och Per Åkerlund.

Boken kan beställas via Katolsk bokhandel

http://www.katolskbokhandel.com/article.asp?artcatid=1

Eller via Artos förlag:

http://www.artos.se/katolska-traditionen/doften-av-rykande-vekar-–-reformationen-ur-folkets-perspektiv