Terminsöppning på Newmaninstitutet!

Foto Stewen Quigley www.qimage.se stewen@qimage.se

Måndag 31 augusti hälsas nya lokala programstudenter samt lokala A-kursstudenter välkomna i Newmaninstitutets aula, Slottsgränd 6, Uppsala. Övriga inbjudna är välkomna att följa öppningen via Zoom (inbjudan skickas via mail).

Program

15.00–15.15 Välkomsthälsning av rektor Philip Geister

15.15–16.00 Föreläsning av MD Jenny Lindberg, överläkare och doktorand i medicinsk etik: ”Att söka och eftersträva det goda – om den praktiska urskiljningens konst"

16.00–16.30 Fikapaus i aulan

16.30–16.50 Om Moodle: lektor Mathias Nygaard

16.50–17.10 Om Newmaninstitutets olika program: studierektor Erik Åkerlund

17.10–17.30 Om studentkår, bibliotek och Erasmus: student Karin Edebol Eeg-Olofsson, administratör Ann-Ida Fehn, internationell sekreterare Lidia Fioravanti

Finns det äkta glädje?

Öppen föreläsning måndag 31 augusti kl. 19: Fredrik Heiding, jesuitpater och lärare i teologi på Newmaninstitutet och Pia Johansson, skådespelare, rör sig runt frågan "Finns det äkta glädje?" i denna föreläsning som ingår i serien ”Glädje, skratt och lek”.

”Glädje, skratt och lek” är en av höstens kurser på Newmaninstitutet. Föreläsningarna är öppna för allmänheten men studenter som går kursen har företräde. För övriga personer gäller först på plats. Med hänsyn till Folkhälsomyndighetens riktlinjer är antalet begränsat till 25 personer per tillfälle. Dörrarna stängs när maxantal uppnåtts.