Vårens högre seminarium om senantiken

Onsdag den 12 januari startar året för Newmaninstitutets högre seminarium för senantikens och bysantinska tidens kulturhistoria. Då presenterar Carl-Johan Berglund (Åbo och Stockholm) sin forskning om "Thecla, the Ideal Christian: Discipleship Ideals from the Second Century to the Fourth".  Respondent vid seminariet är Allison Gray, St Mary’s, Texas.

Läs mer om seminariet eller kontakta seminarieledaren Barbara Crostini för mer information.

Vill du se vad Newmaninstitutets högre seminarium för senantikens och bysantinska tidens kulturhistoria bjuder på mer i vår? Här finns vårterminens schema.

Hur ser det eviga livet ut? OBS! Nytt datum!

Mötesplats inbjuder till ett föredrag den 20 december i Newmaninstitutets aula kl. 19 om tankar kring det eviga livet hos Karl Rahner och Martin Hägglund.

Den svenske filosofen och litteraturprofessorn Martin Hägglund driver i Vårt enda liv tesen att föreställningen om ett liv efter döden skulle göra det nuvarande livet meningslöst.

Philip Geister, rektor för Newmaninstitutet och doktor i systematisk teologi, och Erik Åkerlund, doktor i filosofi och lektor på Newmaninstitutet, presenterar och kontrasterar Martin Hägglunds analys med Karl Rahners teologi kring det eviga livet. Finns det ett annat sätt att förstå relationen mellan det eviga och det timliga än det som Hägglunds analys utgår ifrån?

Alla hälsas välkomna!