Newmaninstitutet utlyser två stipendier för Erasmusutbyte

Newmaninstitutet utlyser två stipendier för Erasmusutbyte för studier under höstterminen 2023. Stipendierna avser studier som varar mellan 2 till 6 månader hos ett av våra partneruniversitet.

Stipendierna kan sökas av registrerade programstudenter på Newmaninstitutet med minst 60 hp avklarade. Kurser lästa vid partneruniversitetet tillgodoräknas i examen.

Ansök senast 28 april 2023. Läs mer

Trivs vi bäst i öppna landskap?

Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle hälsar alla välkomna till föredrag, måndagen den 13 mars kl. 19 i Newmaninstitutets aula, om pandemin då Sverige höll öppet, vad den blottade om svensk identitet och om skillnaden mellan banal öppenhet och ett öppet sinnelag, under rubriken "Trivs vi bäst i öppna landskap?".

Föredragshållare är Gina Gustavsson, lektor och docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och författare till boken "Du stolta, du fria: om svenskarna, Sverigebilden och folkhälsopatriotismen", och Lappo Lappin, filosofie kandidat i teoretisk filosofi (Uppsala universitet) och skribent i bland annat tidskriften Kvartal.

Högre seminarium för teologi och filosofi om det förgångnas temporalitet och natur

Newmaninstitutets högre seminarium för teologi och filosofi har sin nästa träff måndagen den 13 februari kl. 15–17 i Hopkinssalen. Dr. Daniel Saudek kommer då att diskutera begreppen tid och temporalitet.  Daniel Saudek har sedan 2016 undervisat vid universiteten i Konstanz, Sankt Georgen och Frankfurt. Han arbetar även med naturvetenskapliga frågor för stiftet Limburg i Tyskland.

Seminarieansvarig är Mårten Björk. Den som vill delta vid ett seminarium och få zoom-länk och material i förväg kan anmäla detta till marten.bjork@newman.se