Exegetiska dagar i Göteborg

Svenska exegetiska sällskapet inbjuder till årets exegetiska dagar under temat "Bibelns relation till antik utbildning" den 26–27 september på Humanistiska fakulteten i Göteborg. Det blir årsmöte samt föreläsningar öppna för alla under den första dagen. Dag två riktar sig främst till lärare och doktorander i bibelvetenskap.

Anmälan senast 28 augusti. Läs mer

Boksamtal med Heiding och Sjögren om Dominikus

Torsdagen den 25 augusti kl. 19.00–20.00 samtalar jesuitpater Fredrik Heiding, lektor i teologi vid Newmaninstitutet, om sin nya bok Låt kroppen tala: Dominikus nio sätt att be med författaren och kulturskribenten John Sjögren.

Plats: Katolskt Forum, Stora salen i S:ta Eugenia församling, Kungsträdgårdsgatan 12, Stockholm.

Efter boksamtalet följer mingel och boksignering.

Samtalet direktsänds via länk på Katolskt Forums hemsida.

Online-kurser från Kircher Network

Newmaninstitutet tillhör nätverket Kircher Network som består av högskolor och universitet grundade eller inspirerade av jesuiter. Nätverket driver ett projekt med möjlighet för alla studenter vid Newmaninstitutet att ta del av online-kurser med inriktning på teologi, filosofi och religion från andra lärosäten i Europa och i Libanon.

Läs mer här

Se kursutbudet för höstterminen 2022–2023

Se en video med intryck från tidigare studenter som deltagit i projektets kurser.

Den som har frågor eller den vill söka en kurs kan kontakta vår internationella sekreterare Lidia Fioravanti. Kurserna är gratis, ger högskolepoäng, men är inte CSN-berättigade. 

Hackathon – digitalt och internationellt samarbete

Inom ramen för samarbetet ELEA (European Liberal Education Alliance) genomför Newmaninstitutet tillsammans med Leuphanauniversitetet i Lüneburg, Hochschule für Philosophie München samt Universitetet i Trnava (Slovakien) projektet ”Blended Multilogues: Enhancing Transformation and Innovation in Higher Education”.

Medel till projektet har beviljats av Erasmus+ som en del av programmet "Cooperation partnerships in higher education". Projektet löper år 2022–2024 och syftar till att vidareutveckla och understödja så kallade blandade undervisningsformer (med människor samtidigt på plats och online). Fokus är särskilt riktat mot former där universitet samarbetar över nationsgränser och där olika aktörer och intressegrupper i det omgivande samhället involveras.

Den 26 till 30 september genomförs det första steget med ett "Hackathon" via Newmaninstitutet. Det är en workshop där studenter och lärare arbetar tillsammans på plats och online för att samla idéer och lösa problem kring digital undervisning och internationella samarbeten. Läs mer

Vikarierande rektor

Newmaninstitutets rektor Philip Geister är tjänstledig under perioden 1 augusti 2022 till 31 mars 2023. Vikarierande rektor under den tiden är Newmaninstitutets vicerektor Christine Zyka, som har mottagning måndagar och tisdagar efter överenskommelse och nås på e-post rektor@newman.se eller mobilnummer 070-562 11 52.

Vice chancellor Philip Geister is on leave from 1 augusti 2022 to 31 mars 2023. Acting vice chancellor during this period is Christine Zyka. She can be reached by e-mail rektor@newman.se or on mobile +46(0)70-562 11 52.