Katolsk sociallära – vilken roll spelar den?

Vad är den katolska socialläran? Vad är den sprungen ur? Vilka utmaningar står den för idag? Dessa och andra frågor diskuteras på Newmaninstitutet den 27–28 oktober under symposiet "Den katolska socialläran: historiska perspektiv och nutida utmaningar". 

Medverkar gör bl.a. Kardinal Anders Arborelius OCD, biskop av Stockholms katolska stift och kardinal Michael F. Czerny SJ, prefekt för dikasteriet för främjandet av hållbar mänsklig utveckling i Vatikanen.

Alla hälsas välkomna till detta symposium som introducerar socialläran för en bredare publik. Antalet platser är begränsade och anmälan sker via denna länk senast den 17 oktober.

Huvuddelen av programmet genomförs på engelska. Se hela programmet.

Symposiet anordnas av Stockholms katolska stift tillsammans med Veritas Förlag och Newmaninstitutet.

Gud va' kul! Föredrag om humor och religion

Måndag den 3 oktober kl. 19:00 ordnar Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle en kväll där tre föredragshållare bjuder på sina perspektiv under rubriken "Gud va' kul! Om humor, religion och regisserad Instagram-lycka". De deltagande är komiker och skådespelare Pia Johansson, professor Ola Sigurdsson och fil.dr Fredrik Heiding. Läs mer

OBS! Platsen är Ihresalen, Thunbergsvägen 3H.

Antikseminarium om grekiska kyrkoplaner

Onsdag 28 september startar höstens forskningsseminarier om senantikens och bysantinska tidens kulturhistoria. Ioanna Arvanitidou, hemmahörig i Rom och Thessaloniki , lägger fram sin forskning under rubriken "Basilica Church Plans in Northern Greece".

Vid det här tillfället blir seminariet enbart digitalt. Läs mer

Filmtävling med jesuit-teman

Förra året firades 500-årsminnet av den helige Ignatius omvändelse. Som en del av det utlyste jesuitordern och IAJU en kortfilmstävling bland studenter på jesuituniversitet och högskolor. Tema var de fyra fokusområden som jesuiterna arbetar efter under perioden 2019–2029: Spirituality (Showing the way to God), Excluded (Walking with the Excluded), Youth (Journeying with Youth), Ecology (Caring for our Common Home).

Över 60 bidrag kom in från 24 länder. Vinnarna presenterades på jesuiternas internationella universitetsmöte i Boston i augusti i år, där även rektor Philip Geister och studierektor Erik Åkerlund från Newmaninstitutet medverkade.

Se vinnarbidragen och andra utvalda filmer här.

Ny start för högre seminariet

Torsdag den 15 september kl. 15 drar högre seminariet igång för hösten. Det blir träffar en gång i månaden, antingen i Newmanhuset eller via Zoom. Seminariet vänder sig till forskare, forskarstuderande och studenter på högre nivå inom filosofi och systematisk teologi.

Vid första tillfället lägger Tomas Ekenberg fram en text under rubriken "Money, Debt and Morals in Anselm of Canterbury". Den som är intresserad av att delta kan vända sig till vår nya seminarieledare Mårten Björk. Läs mer