Lek för Guds skull – en filosofisk bok om lek

Mycket påpassligt i vinter och isolering kommer en påminnelse om människans behov av lekfullhet mitt i allvaret.

Fredrik Heidings nya bok Lek för Guds skull, utgiven på Artos förlag, handlar om barns och vuxnas uppskattning av lek och vi får följa samtal med fyraårige Melchior, skådespelaren Pia Johansson och tre benediktinsystrar.

Boken ger också en teoretisk framställning om kreativitet och lekfullhet ur filosofisk, kulturell och teologisk synvinkel. Är skämtsamhet en moralisk dygd? Vilka laster och synder kan lekfulla människor falla för? Kan gudstjänstlivet betraktas som en lek? Varför är heliga dårar kontroversiella? Är Gud lekfull? Hade Jesus humor? Det är frågor som behandlas i de olika kapitlen.

I Lek för Guds skull presenterar Fredrik Heiding en lekens teori och praktik, en vision om att det är möjligt att vara lekfull i livets alla situationer, till och med när lidandet och döden drabbar oss. Leken på djupaste allvar.

Varifrån kommer universum?

Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle inbjuder alla intresserade till föredraget "Universums ursprung: mytologi, filosofi och kosmologi" med docent Martin Sahlén måndagen den 30 november kl. 19 via Zoom.

Varför finns något snarare än intet? Varifrån kommer universum? Hur har allt uppstått? Dessa frågor har sysselsatt människor från de första kända mytologiska berättelserna till dagens moderna kosmologi. 

I detta föredrag tar Martin Sahlén upp hur de antika myterna beskriver universums ursprung, olika filosofiska perspektiv och om den moderna kosmologin kan besvara dessa klassiska frågor.

Martin Sahlén, docent vid institutionen för astronomi och rymdfysik samt forskare vid Swedish Collegium for Advanced Study.

 Zoom-länk

Topic: Universums ursprung: mytologi, kosmologi och filosofi
Time: Nov 30, 2020 07:00 PM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83773422232

Meeting ID: 837 7342 2232

Nu får vi egen masterexamen i teologi

Regeringen har i enlighet med Universitetskanslerämbetets rekommendationer beslutat att tilldela Newmaninstitutet examensrättigheter för masterexamen i teologi.

Den nya masterexamen ger möjlighet till fördjupning inom ett av Newmaninstitutets fokusområden, systematisk teologi. Första intagningen till det tvååriga programmet blir från höstterminen 2021 och fortsätter sedan med antagning av nya studenter vartannat år.

Läs mer