Bilder av profeten Elia – en workshop

Newmaninstitutets högre seminarium för senantikens och bysantinska tidens kulturhistoria avslutar terminen med en internationell workshop: "Depictions of the Prophet Elijah in Jewish and Christian Contexts: Literary and Visual Sources".

Tretton forskare bidrar med olika perspektiv, onsdagen den 8 juni kl. 13–18 via Zoom.

Läs mer om workshopen

Konferens i serie om Simone Weil

Med anledning av att det är 80 år sedan Simone Weil lämnade Marseille för att gå i exil via Casablanca till New York, organiserar l’Université catholique de Lyon (UCLy) konferensen Milieux, réseaux, sources d’inspiration. Simone Weil dans la guerre, Marseille 1940-42 (Miljöer, nätverk och inspirationskällor. Simone Weil i kriget, Marseille 1940—1942) i Lyon tisdagen den 14 juni. Se hela programmet.

Konferensen är ett samarrangemang mellan Università degli studi di PerugiaPontifical Catholic University of RioL’Association pour l’étude de la pensée de Simone Weil och Newmaninstitutet.

Detta evenemang utgör startpunkten i en räcka av konferenser och seminarier som hålls 2022–2023. I november ges ett internationellt seminarium vid Newmaninstitutet som blir det andra bidraget i serien: läs mer

Digital föreläsning om nostalgi

"Kircher Online Lecture Series" inbjuder till den digitala föreläsningen Facets of Nostalgia: Idealizing, Reflective, or Critical den 2 juni kl. 10–11.

Föreläsningen hålls på engelska av professor Sylwia Janina Wojciechowska. Hon är verksam vid institutionen för litteratur och moderna språk vid jesuituniversitetet Ignatianum i Krakow.

Läs mer

Seminarium om Symeon den nye teologen

Nästa högre seminarium för senantikens och bysantinska tidens kulturhistoria infaller på ny dag och ny tid, nämligen tisdagen den 24 maj kl. 15:00–17:30.    

Då presenterar Taras Tymo och Barbara Crostini "Symeon the New Theologian (1000 year from his death)". Vid frågor om seminariet kontakta Barbara Crostini.

Newmaninstitutets högre seminarium för senantikens och bysantinska tidens kulturhistoria träffas lokalt och via Zoom för att diskutera aktuell forskning på området. För mer information om seminariet och om hur man tar del av det, läs här

Om Simone Weil, konsten och det heliga

Tisdag den 24 maj kl. 10.30—12.00 håller Massimiliano Marianelli en föreläsning om Simone Weil med titeln "The Beauty. 'Between' Art and the Sacred".

Marianelli är författare och filosof från universitet i Perugia, Università degli studi di Perugia. Han är också gästprofessor vid Newmaninstitutet inom ramen för Erasmus+. 

Föreläsningen ges på engelska och äger rum via Zoom. 

För information och anmälan: christine.zyka@newman.se

Högre seminarium med professor Wandinger

Vid högre seminariet torsdag den 19 maj, kl. 15–17 deltar vår Erasmusgäst professor Nikolaus Wandinger, Innsbruck.

Han presenterar då sin forskning kring temat ”Dramatisk soteriologi”, en term som präglats av professor Raymund Schwager, Innsbruck, i anslutning till den franske filosofen René Girards teorier om offret.

Seminariet hålls på engelska och äger rum i Hopkinssalen och via Zoom. Den som vill ha material i förväg eller Zoomlänk kan kontakta seminarieansvarige Gösta Hallonsten.

Seminarium om Paulus och asketism

Vid det högre seminariet om senantikens och bysantinska tidens kulturhistoria onsdag den 18 maj presenterar Katarina Pålsson (Lund) ämnet "Asceticizing Paul: Jerome, Galatians, and ascetic superiority".

Newmaninstitutets högre seminarium för senantikens och bysantinska tidens kulturhistoria träffas lokalt och via Zoom för att diskutera aktuell forskning på området. För mer information om seminariet och om hur man tar del av det, läs här

Mötesplats om "synd" och "arvsynd"

Måndag 16 maj inbjuder "Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle" till föreläsningen Should we talk about "sin"– and can it be "original"? kl. 19 i i Newmaninstitutets aula.

Föreläsare är Nikolaus Wandinger, professor i systematisk teologi vid universitetet i Innsbruck. Föreläsningen ges på engelska.

Läs mer