Julstängt på expeditionen

Newmaninstitutets expedition har stängt över jul från den 21 december och två veckor framåt. Vår administratör är åter nåbar måndag den 4 januari och då via e-mail.

Undervisningsformer vårterminen 2021

Halvdistansträffar sker digitalt även under modul 3, dvs. för kurser under den första halvan av vårterminen 2021. Beslut rörande modul 4 tas senast vid månadsskiftet februari/mars.

Lokal undervisning återupptas på plats så snart situationen tillåter det. Läget utvärderas fortlöpande och beslut förmedlas via e-post och på newman.se.

Tuition Forms Spring Term 2021

Part-distance courses will be conducted online during module 3, ie courses in the first half of the spring term 2021. Decisions concerning module 4 is coming up later.

Campus courses will be conducted locally as soon as possible due to the situation, that will be evaluated continuously. Decisions will be communicated through e-mail and on newman.se.