Beslut om undervisning för modul 2

Det beslut som togs i somras gällande undervisningsformer för modul 1 förlängs och kommer också att gälla för modul 2, dvs. resten av höstterminen. I korthet innebär det följande:

  • Halvdistanskursernas träffar sker via nätet.
  • OBS! Med anledning av skärpta regionala råd (fr o m 20 oktober) ges även lokala kurser digitalt.
  • Examination på distans finns alltid som alternativ. Examinationsformer tas upp av kursledaren vid början av varje kurs.
  • Övriga evenemang under perioden bedöms från fall till fall; se information för respektive evenemang.

För mer information, se det beslut som nu förlängts. Se även regionala råd för Uppsala.

Tuition forms will continue in line with previous decision during "modul 2".