Beslut om undervisning för modul 2

Det beslut som togs i somras gällande undervisningsformer för modul 1 förlängs och kommer också att gälla för modul 2, dvs. resten av höstterminen. I korthet innebär det följande:

  • Halvdistanskursernas träffar sker via nätet.
  • Lokala kurser ges på plats, men även i samtliga fall via nätet som alternativ form.
  • Examination på distans finns alltid som alternativ. Examinationsformer tas upp av kursledaren vid början av varje kurs.
  • Övriga evenemang under perioden bedöms från fall till fall; se information för respektive evenemang.

För mer information, se det beslut som nu förlängts.

Tuition forms will continue in line with previous decision during ”modul 2”.