Hädelse och helighet i ett pluralistiskt samhälle

Den 13 mars kl. 18:15 i Katedralkaféet i Uppsala föreläser jesuitpater Fredrik Heiding utifrån ett kristet perspektiv om begreppen helighet och hädelse och hur deras respektive innebörd har skiftat under olika århundraden och på olika platser. Om blasfemi tidigare tolkades som ett grovt missbruk av människans frihet har vördnaden för det heliga idag fått ge vika för två andra värden högre upp i hierarkin: yttrandefriheten och demokratin. Läs mer.

Insamling till förmån för studenter i Libanon

Newmaninstitutet ingår i Kircher Network som fortsätter att samla in bidrag till studenter vid Saint Joseph University i Beirut (USJ). De bidrag som skänks kommer att innebära avgörande möjligheter för fortsatt utbildning av libanesiska ungdomar och bistå dem i projektet att bygga upp Libanon med medkänsla och kompetens. Bidragen kommer att hjälpa till att säkerställa att jesuituniversitetet USJ förblir en stöttepelare i det libanesiska utbildningssystemet. För att sänka ett bidrag eller läsa mer, klicka här.

Högre seminarium för senantik och bysantinsk kultur

Newmaninstitutets högre seminarium för senantikens och bysantinska tidens kulturhistoria har sin nästa träff på onsdag den 15 februari kl. 16–17:30, på plats i Hopkinssalen eller på Zoom. Under seminariet kommer Anna Usacheva (doktor i klassisk filologi och postdoc vid Helsingfors universitet) att presentera sin forskning 'Public personae and Publishing Strategies in the Fifth-Century Roman Empire: Jerome and Rufinus'.

Högre seminarium för teologi och filosofi om inkarnationens motivation hos Thomas av Aquino

Newmaninstitutets högre seminarium för teologi och filosofi har sin nästa träff den 9 februari kl. 15–17 i Hopkinssalen. Stefan Lindholm kommer då att diskutera Thomas av Aquinos (1225–1274) tankar kring varför blev Gud människa och vad inkarnationen handlar om?  Stefan Lindholm är filosofie doktor och högskolelektor i systematisk teologi och religionsfilosofi vid Johannelunds teologiska högskola.

Seminarieansvarig är Mårten Björk. Den som vill deltaga vid ett seminarium och få zoom-länk och material i förväg kan anmäla detta till marten.bjork@newman.se