Newmaninstitutet och Signum i Almedalen 2022

Efter två års pandemi-uppehåll återvänder Newmaninstitutet och Tidskriften Signum till Almedalsveckan i Visby som i år infaller den 4–6 juli.

I år reflekterar vi kring och diskuterar ämnen som dödshjälp, vad som egentligen händer i Polen, hur det ser ut i helvetet, åsikter som blivit religion, kroppens roll i bönen och samhället och skillnaden mellan att döma och fälla ett moraliskt omdöme.

Man kan följa oss på plats i Visby eller via streaming i sociala media. Se det fullständiga programmet med tider, medverkande och introduktioner till årets föredrag och debatter.

Semestertider för expeditionen

Under sommaren har Newmaninstitutets expedition begränsade öppettider.

Du kan nå studieadministratören måndag–torsdag via e-post adm@newman.se alternativt via telefon: 070-312 62 50.

Under vecka 26 (27 juni till 3 juli) samt vecka 28–30 (11 till 31 juli) har expeditionen stängt.

Ny bok om Dominikus kroppsliga bön

Newmaninstitutets medarbetare Fredrik Heiding utkommer med en ny bok den 3 juni: Låt kroppen tala. Dominikus nio sätt att be.

Boken framhäver kroppslighetens betydelse inom kristen spiritualitet. Utgångspunkten är de böneformer som Dominikanordens grundare, den helige Dominikus, praktiserade redan på 1200-talet. För första gången presenteras här en fullständig översättning från latin av Den helige Dominikus nio sätt att be. Är kroppen en vän eller fiende i kristen tradition? Hur såg Thomas av Aquino på människans kroppslighet? Kan man dansa inför Gud? 

Läs mer på förlaget Artos hemsida.

Ta del av en YouTube-video från S:t Thomas av Aquino församling i Lund, med ett samtal om boken mellan Fredrik Heiding S.J. och Anders Piltz O.P.

Symposium om Maria i den tidiga kyrkan

Newmaninstitutets tidigare medarbetare Tord Fornberg och andra forskare deltar i ett symposium om tidigkristna uppfattningar om jungfru Maria torsdagen den 16 juni i Lund.

Symposiet vill uppmärksamma den senaste volymen i serien Svenskt Patristiskt Bibliotek – Band VII: Mariologi. Arrangör är Collegium Patristicum Lundense.

Läs mer