Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle: Korrumperad kristendom - Ivan Illich om modernitet, motstånd och kristet kall

Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle hälsar alla välkomna till ett föredrag i Newmaninstitutets aula, måndagen den 2 oktober, l kl. 19. I ett föredrag av Anna Sjöberg, teologie doktor vid Lunds universitet, nu post-doktor i systematisk teologi vid Uppsala universitet, ger hon en introduktion till Illichs tänkande med särskilt fokus på relationen mellan modernitet och kristendom.

Ivan Illich (1926–2002) är en tänkare som uppmärksammas allt oftare i vår samtid. Illich är inte minst känd som en slags modernitets- och institutionskritiker: i både skolsystemet och sjukvårdssystemet ser Illich dysfunktionella försök att kontrollera aspekter av livet som inte låter sig kontrolleras.  Läs mer.

Högre seminariet i senantik och bysantinsk kultur

Newmaninstitutets högre seminarium för senantik och bysantinsk kultur har sin nästa träff på onsdag den 27 september, kl. 16–17:30, i Hopkinssalen eller på zoom. Under seminariet kommer James Kelhoffer (Uppsala universitet) att presentera en text med rubriken: "Miserable Are Those Who Waffle and Waver!". Texten behandlar bland annat argument som är hämtade ur 1- och 2 Klemensbreven. Respondent är Tord Fornberg (Uppsala).

Det går bra att delta i seminariet via zoom (Meeting ID: 891 7149 0250. Passcode: 609731). För ytterligare information om högre seminariet, kontakta Barbara Crostini.

Fredrik Heiding SJ medverkar i samtal om hädelse, helighet och yttrandefrihet

Fredrik Heiding SJ, lektor i teologi vid Newmaninstitutet, medverkar i en samtalskväll i S:ta Eugenia katolska församling i Stockholm på torsdag den 21 september, Stora Salen, kl. 19. Rubriken för samtalet är: Går det att häda om ingenting är heligt?. Övriga medverkande är Göran Rosenberg, journalist och författare, Lena Andersson, författare och krönikör, och samtalsledare Stina Oscarsson, dramatiker och kulturskribent. Läs mer hos arrangören Katolskt Forum.

Högre seminariet i senantik och bysantinsk kultur

Newmaninstitutets högre seminarium för senantik och bysantinsk kultur har sin nästa träff på onsdag den 20 september, kl. 16–17:30, i Hopkinssalen eller på zoom. Under seminariet kommer Carl-Johan Berglund (Åbo) att presentera sin forskning under rubriken: The Sinful Nation: Isa 1:2–20 in Second-Century Anti-Jewish Polemics. Respondent är Barbara Crostini.

Det går att delta i seminariet via zoom (Meeting ID: 891 7149 0250. Passcode: 609731). För information om högre seminariet, kontakta Barbara Crostini.

Högre seminarium för teologi och filosofi

Newmaninstitutets högre seminarium för teologi och filosofi har sin första träff för terminen på torsdag den 14 september kl. 15–17 i Finrummet. Under seminariet lägger Fredrik Heiding SJ fram introduktionen samt de tre första kapitlen i hans kommande bok En kort introduktion till Andra Vatikankonciliet (Veritas Förlag).

Seminarieansvarig är Mårten Björk. Den som vill delta vid seminariet och få material i förväg kan anmäla detta till marten.bjork@newman.se